Bonaire

20 miljoen euro voor Caribisch Nederland

Den Haag – Het Rijk investeert 20 miljoen euro in Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de gewenste versterking van de samenleving en brede welvaart op de eilanden. De investering komt bovenop de 30 miljoen euro die al eerder uit de Regio Envelop beschikbaar is gesteld. De ministerraad is hier vandaag op voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord gegaan.

Minister Schouten: “Caribisch Nederland is al goed onderweg om de brede welvaart te vergroten. Afgelopen september bracht ik een bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Daar was ik bij de start van één van de projecten uit de vorige ronde, de hydroponics farm op Saba en zag ik met eigen ogen de erosieproblematiek op Sint Eustatius die met geld uit de Regio Envelop wordt aangepakt. Met deze nieuwe impuls kunnen de eilanden verder met de goede plannen en ambities die de regio weer verder brengt. En dat is waar het kabinet op in zet met de Regio Deals.”


Minister Knops: “De voortzetting van een bijdrage uit de Regio Envelop voor Caribisch Nederland onderstreept het belang dat kabinetsbreed gehecht wordt aan het onderkennen en aanpakken van de uitdagingen waar Bonaire, Saba en Sint Eustatius voor staan.” 

Met deze investering krijgen vijf projecten op Saba, Sint Eustatius en Bonaire een impuls vanuit het Rijk. Een van die projecten richt zich op het tegengaan van verdere achteruitgang van koraalriffen. Koraalriffen spelen een belangrijke economische en ecologische rol in Caribisch Nederland. Om het koraalrif te beschermen en herstellen is er een koraalherstelplan opgesteld dat inzet op het verbeteren van de kustwaterkwaliteit en de aanplant van koraal. Op Bonaire komt er een loket waar inwoners terecht kunnen voor informatie over banen en werkgelegenheid. Hierdoor worden baankansen vergroot en is er één aanspreekpunt voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers. 

Goede huisvesting is van belang voor kwalitatief goede kinderopvang. Het kabinet maakt daarom 8 miljoen euro vrij voor projecten om de huisvesting van de kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren 

Financieel partnerschap

Om de leefbaarheid te verbeteren en de welvaart te verbreden investeert het kabinet met middelen uit de Regio Envelop in de sociaaleconomische ontwikkeling van Caribisch Nederland. Het kabinet stelde eerder € 30 miljoen uit de Regio Envelop beschikbaar voor Bonaire, Saba en St. Eustatius. Deze projecten maken onder meer Saba en Sint Eustatius orkaanbestendiger en veiliger. Op Bonaire richten de projecten zich op het versterken van de arbeidsmarkt en sociale woningbouw.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo