Nieuws van Bonaire

Convenant Bonaire en I&W voor verdere professionalisering van havenfaciliteiten

Foto Nico van der Ven
Met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant zetten het Bestuurscollege en het ministerie van I&W een volgende stap in het verbeteren van de haveninfrastructuur en het beheer van de haven. 

Den Haag, 12 februari 2020 – Het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben een volgende stap gezet in de verdere professionalisering van het beheer van de haven. Daarmee komt tevens de realisering dichterbij van de ambitie van het Bestuurscollege een nieuwe vrachthaven te ontwikkelen.

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga hebben dinsdag in het bijzijn van gezaghebber Edison Rijna in Den Haag een ‘Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire’ ondertekend. Met de samenwerking wordt onder meer het belang bevestigd van het borgen van een adequate en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer. ,,Bonaire is voor zijn bereikbaarheid per schip volledig afhankelijk van een adequate haveninfrastructuur en -capaciteit voor de veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart, de bevoorrading van het eiland en het aanjagen van economische ontwikkelingen”, zo staat in het convenant te lezen. ,,Voor de veilige, vlotte en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer van en naar Bonaire is het noodzakelijk dat de nautische organisatie verder professionaliseert en de infrastructuur op Bonaire adequaat en toekomstbestendig wordt ingericht”, aldus het convenant.

Rocargo

Gedeputeerde Tjin Asjoe benadrukte in het gesprek met de minister het grote belang van goede havenfaciliteiten. Die dragen niet alleen bij aan economische ontwikkeling, maar maken het in de toekomst ook mogelijk containerschepen rechtstreeks naar Bonaire te laten varen hetgeen een gunstig effect kan hebben op de vervoerskosten van te importeren goederen. 

Gezaghebber Edison Rijna wees op het veiligheidsaspect door vracht- en cruiseschepen te scheiden en het afhandelen van containers in de toekomst naar buiten Kralendijk te verplaatsen waarmee tevens de overlast in het centrum vrachtverkeer dat containers af- en aanvoert wordt weggenomen.

Deel dit artikel