Belastingen

Oppositie niet perse tegen verhoging Opcenten; wel tegen manier waarop

Als de wet op de verhoging van de opcenten toch wordt doorgedrukt, wil de oppositie op zijn minst dat duidelijk is waaraan de extra inkomsten worden besteed.

Kralendijk- Oppositiepartij Partido Demokratiko Boneriano (PDB) is niet perse tegen de verhoging van de zogenaamde eilandelijke opcenten op de vastgoedbelasting, maar wel tegen de manier waarop de zittende coalitie van MPB en UPB daar mee omgaat.

Dat schrijft eilandsraadlid Michael Pieters in een persbericht. Volgens Pieters wordt door de coalitie onterecht het beeld geschetst dat de PDB tegen extra investering in sport of visserij is. Het gaat de PDB echter om de manier waarop de verhoging er door heen wordt gedrukt.

Rocargo

“Wat zij zeggen tegen dit BC is dat ze al 2 jaren achtereen een begrotingsoverschot van rond de 12 miljoen niet effectief weten te besteden”, zegt Pieters, die ook zet dat zijn partij niet begrijpt waarom de verhoging van de opcenten zo overhaast moest worden doorgedrukt.

Effecten niet bestudeerd

“Wij hebben er problemen met dat het BC niet de tijd en de moeite heeft genomen om de effecten van de verhoging te bestuderen, alvorens er mee akkoord te gaan in de eilandsraad”, zegt Pieters daarover.

Pieters zegt ook dat aangezien de zittende coalitie een ruime meerderheid heeft binnen de eilandsraad, zijn partij zich niet echt illusies maakt over de bereidwilligheid van de MPB en UPB te luisteren naar argumenten van de oppositie.

Vastleggen

Behalve het feit dat vooraf de effecten van de belastingverzwaring niet in kaart zijn gebracht is de PDB ook niet te spreken over het feit dat in het voorstel niet ‘hard’ vastligt waaraan de extra opbrengsten zullen worden besteed.

“Er is betoogd dat de extra opbrengsten van deze belastingmaatregel, tussen de 750.000 en 1 miljoen dollar zal gaan opbrengen voor investeringen in de sport, in de landbouw en in de visserij. Een loffelijk streven. Maar als dat het doel is van de verhoging, waarom staat dat dan niet met zoveel worden in het wetsontwerp”, vraagt Pieters zich af.

Pieters geeft toe dat wantrouwen de reden is van het feit dat de PDB wil dat de bestemming van de extra opbrengsten wettelijk vast komen te liggen. “Heel veel vertrouwen hebben we niet in de coalitie en met name niet in gedeputeerde van financiën Tjin Asjoe, die al heeft laten zien keihard te kunnen liegen in de eilandsraad. Dat is de reden dat wij willen dat, als de wet dan toch van kracht wordt, er hard in staat waaraan de meeropbrengsten mogen worden besteed”.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo