Nieuws van Bonaire

Eerste focusgroepsessie voor het Masterplan 2030 met als thema ‘Cultuur, Normen en Waarden’.

Kralendijk – Afgelopen zaterdag heeft het Openbaar Lichaam Bonaire de eerste focusgroepsessie georganiseerd met het thema ‘Cultuur, Normen en Waarden’ als input voor het Masterplan 2030. De focusgroepsessies zijn een verdere verdieping van verschillende belangrijke thema’s in de samenleving van Bonaire.

Doel van deze sessie was om concrete input te verzamelen voor het Masterplan 2030 vanuit stakeholders in de culturele sector. Deze cultuursessie vond plaats in de ochtenduren bij de Mangazina di Rei en werd door 23 organisaties bezocht. De organisaties die deelgenomen hebben waren onder andere Fundashon Akademia Papiamentu, Fundashon Deportivo Kultural, Museo Boneiru, Fundashon Skol di Músika Boneiru, Parokia San Ludovico Beltran, Trasame en nog verschillende andere meer.

Rocargo

Gedeputeerde Nina den Heyer heeft de ochtend geopend en benadrukte voor de deelnemers hoe belangrijk onze cultuur is en waarom wij samen moeten werken om een doel en een koers voor deze sector uit te stippelen in het Masterplan 2030. Het was een interactieve ochtend waar de deelnemers verdeeld werden in verschillende groepen om te discussiëren over vier culturele onderwerpen: materieel erfgoed, immaterieel erfgoed, culturele viering en culturele expressie, normen en waarden.

Als eerste opdracht moest elke groep reflecteren en nadenken over waarom het specifieke onderwerp dat door hen behandeld werd noodzakelijk is en welke het gewenste doel is dat ze daarmee willen bereiken. Na deze eerste opdracht volgde er een korte pauze waarin Lendo Emilius, een talentvolle jongere die deelgenomen heeft aan de Arte di Palabrawedstrijden en daarmee verschillende prijzen heeft gewonnen, enkele van zijn winnende gedichten heeft voorgedragen.

Tijdens het tweede gedeelte van de ochtend moest elke groep zich verdiepen in het onderwerp en enkele dromen  ontwerpen, waarbij ze ook moesten noteren hoe deze te plannen en uit te voeren en tevens debatteren over wat het beste gedaan kan worden om de droom te verwezenlijken en nadenken over de middelen die hiervoor nodig zijn. 

Aan het eind van de ochtend heeft elke groep hun ideeën gepresenteerd en gedeeld. Enkele van de ideeën die de sessie heeft voortgebracht voor het Masterplan 2030 zijn onder andere: respect voor het Papiamentu door middel van goed gebruik hiervan, invoering van cultuureducatie (vanaf de crèche tot aan het middelbaar beroepsonderwijs), stimuleren van interactie tussen verschillende generaties en onder de bezoekers/migranten op ons eiland, een cultureel beleid ondersteund met de benodigde middelen, een cultureel centrum (hadrei kultural) oprichten, de mens gelukkiger en verbonden zien met hun lichaam, geest en ziel, versterkte families, meer maatschappelijke betrokkenheid en waardering creëren voor hetgeen wij hebben.

Rocargo

Het doel is nu om alle punten die tijdens deze ochtend naar voren zijn gekomen te inventariseren en te prioriteren. Er wordt ook nagegaan welke de punten zijn die het vaakst naar voren zijn gebracht door de verschillende organisaties om deze in het Masterplan 2030 te verwerken. Het is belangrijk dat in het Masterplan 2030 alle sectoren op één lijn zitten om zodoende een synergie te creëren met betrekking tot de doelen van elke sector voor de Bonaire die wij in 2030 willen zien. De volgende sessie heeft duurzame energie en technologie als onderwerp en vindt plaats op vrijdag 28 februari aanstaande.         

Deel dit artikel