Bonaire

Samenwerking BKCN en BOGO met twee jaar verlengd

Foto-onderschrift: De directeur van BOGO, Herry Ester (links) en interim Algemeen Commandant van  BKCN, Albert Gieling met de ondertekende overeenkomst.


Kralendijk – Op 28 januari 2020 is de samenwerking tussen Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) en brandweeropleidingsinstituut BOGO met twee jaar verlengd.

BKCN en BOGO werken al meerdere jaren succesvol samen aan het brandweeronderwijs voor BKCN. De verlenging van de overeenkomst is getekend door de interim Algemeen Commandant van  BKCN, Albert Gieling en de directeur van BOGO, de heer Herry Ester. Gieling verklaart dat BKCN en BOGO afgelopen jaren op positieve en plezierige wijze hebben samengewerkt: ‘BOGO is zeer een deskundige en betrokken partner in brandweeropleidingen’.

BOGO is een instituut uit Europees Nederland dat brandweeropleidingen verzorgt voor manschappen en onderofficieren. BOGO en BKCN werken al enige jaren samen bij het verzorgen van brandweeropleidingen en brandweerexamens. Nu is deze samenwerking verlengd voor een periode van twee jaar. 

Goed opgeleide en getrainde brandweermensen zijn belangrijk voor BKCN. Vanuit wet- en regelgeving worden er hoge eisen gesteld aan het opleiden, examineren, bijscholen en oefenen bij de brandweer. BOGO ondersteunt BKCN om aan deze eisen te voldoen. Er wordt gewerkt volgens het ‘train de trainer’ principe. Hierbij helpt BOGO om instructeurs van BKCN bij te scholen in de nieuwste kennis en vaardigheden. De instructeurs van BKCN verzorgen vervolgens zelf zoveel mogelijk de opleidingen, oefeningen en bijscholingen binnen het korps. Zo blijven kennis en vaardigheden zoveel mogelijk behouden binnen het eigen korps.

De samenwerking met BOGO helpt BKCN om de vakbekwaamheid van de brandweermedewerkers, op alle drie de eilanden, op een hoog niveau te houden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo