Nieuws van Bonaire

Majoor Marcel Krul, Majoor Sjoerd Moerkerken en soldaat Guironey Coffi op bezoek bij gezaghebber

Kralendijk –Majoor Sjoerd Moerkerken van de Compagnie in de West heeft samen met majoor Marcel Krul van het Marine Hoofdkwartier op Curacao en Guironey Coffie, soldaat der tweede klasse, een beleefdheidsbezoek afgelegd bij gezaghebber Edison Rijna.

Tijdens het bezoek hebben zij gezaghebber Rijna op de hoogte gesteld van de activiteiten van de militairen gedurende hun verblijf op Bonaire vanaf 13 januari.

In het Washington Park hebben de militairen samen met de Parkrangers vrijwilligerswerk gedaan, onder andere het gaas van afscheidingen gerepareerd, funderingen gestort en meer.

Foto – Koninklijke marine

Op vrijdag heeft de zogenoemde Explosieven Opruimingsdienst een container verwijderd waarin onstabiel vuurwerk zat. Ruim 400 kilo vuurwerk is vernietigd door het gecontroleerd uit te laten branden in een door de EODD uitgegraven burnpit. Daarnaast heeft de EODD 35 stuks over datum geraakte flaires op een gecontroleerde manier tot exploderen gebracht. 

Als blijk van waardering en vriendschap met ons eiland heeft gezaghebber Edison Rijna namens het Bonairiaanse eilandbestuur het wapen van Bonaire bij majoor Sjoerd Moerkerken en soldaat Guironey Coffie opgespeld. Ook heeft de gezaghebber de betekenis van het wapen uitgelegd en waar het voor staat.    

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo