Nieuws van Bonaire

Jaarplan 2020 Kustwacht Caribisch Gebied goedgekeurd

De Kustwacht in actie | Foto Defensie
Jaarplan 2020 Kustwacht Caribisch Gebied goedgekeurd
De Kustwacht in actie | Foto Defensie

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Bijleveld van Defensie ingestemd met het Jaarplan 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied. Naast goed materieel moet de Kustwacht Caribisch Gebied ook over voldoende personeel kunnen beschikken. Dan is het mogelijk om in de toekomst 24/7 operationeel te worden ingezet en informatie-gestuurd op te treden in het maritieme domein.

Versterking van het (maritiem) Intelligence Gestuurd Politieoptreden, integriteitsbeleid en de samenwerking met partners als justitie en politie. Dat zijn enkele van de speerpunten voor 2020 voor de Kustwacht Caribisch Gebied. Het tegengaan van drugssmokkel en illegale migratie, vooral uit Venezuela, staan eveneens hoog op de agenda, net als de search and rescue-taak. In 2020 werkt de kustwacht verder aan de vervanging van de walradar en de capaciteit voor verkenningen vanuit de lucht.

Duurzame financiering

Tevens is er aandacht voor de duurzame financiering van een toekomstbestendige Kustwacht. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over de financiering van de vervangingscapaciteiten in het Lange Termijn Plan 2019 – 2028 tussen de vier deelnemende landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nederland had reeds financiële middelen toegezegd voor de gezamenlijke financiering van de vervangingsinvesteringen, de andere drie Landen zullen volgens een ‘ingroeimodel’ ook gaan bijdragen. Hiermee wordt de continuïteit van de taakuitvoering van de Kustwacht geborgd.

Minister Bijleveld benadrukt dat de kustwacht in het Caribisch gebied in een zeer onrustige omgeving opereert, onder soms gevaarlijke omstandigheden voor het personeel. De toestroom over zee van vreemdelingen uit Venezuela groeit. De kustwacht kan met haar beperkte middelen en mensen niet iedereen onderscheppen die illegaal naar de Benedenwindse eilanden komt. De kustwacht onderschepte vorig jaar een recordhoeveelheid drugs en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Voor de rechtshandhaving is het essentieel dat de vier landen in het Koninkrijk blijven investeren in de Kustwacht.

Blinde vlekken

Sinds 2019 ondersteunt de Kustwacht Caribisch Gebied bij de bewaking van de maritieme grenzen. Dat gebeurt via extra vaardagen van het stationsschip en inzet van zowel de Curaçaose als en Arubaanse Militie. Die helpen tot het eind van dit jaar de dienstploegen van de Kustwacht Caribisch Gebied op Aruba en Curaçao.

Volgens Bijleveld is het zaak nog wel de zogenoemde blinde vlekken in het huidige detectiesysteem aan te pakken. Die worden veroorzaakt door de verouderde walradarcapaciteit, onvoldoende mogelijkheden voor patrouilles vanaf Bonaire en een gebrek aan permanent cameratoezicht. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2019 eenmalig geld vrijgemaakt om de Benedenwindse eilanden te helpen bij de Venezuela-gerelateerde (migratie)problematiek. Van het beschikbaar gestelde geld koopt de kustwacht mobiele radars, camera’s en drones en wordt op Bonaire een botensteiger gebouwd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo