Nieuws van Bonaire

Algaeparc project krijgt met start van pilot concreet vorm

Kralendijk – Het plan een algenfarm op Bonaire te vestigen begint steeds concretere vormen aan te nemen. Het vooronderzoek is inmiddels zo ver gevorderd dat in maart met een pilot op het eiland kan worden begonnen. De apparatuur daarvoor is al onderweg vanuit Nederland.

AlgaePARC Bonaire is een initiatief van hoogleraar prof.dr.ir. René Wijffels van de Wageningen University & Research en het openbaar lichaam Bonaire. Voor het opzetten van de pilot en het vervolgtraject is in het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB NV) een samenwerkingspartner gevonden.

Rocargo

Laboratorium

,,Wij hebben op ons terrein bij Barcadera een faciliteit gebouwd dat als laboratorium wordt ingericht. Buiten is een bassin voor de reactor waarin de algen groeien. Verder hebben wij een Bonairiaanse student in dienst die de pilot van onze kant zal begeleiden”, licht manager van de businessunit drinkwater Hans Staring de rol van WEB toe. 

,,Reden waarom wij in dit project participeren is dat uit algen bio-fuel kan worden geproduceerd die wij in de toekomst mogelijk voor het productieproces van drinkwater en elektriciteit kunnen gebruiken. Een tweede motief is dat we deel willen uitmaken van de technologische ontwikkelingen in de energiesector. Het vereiste opleidingsniveau van mensen die de installaties bij WEB bedienen wordt steeds hoger. Dat biedt kansen voor studenten die na hun studie willen terugkeren; er komen interessante banen beschikbaar”, aldus Staring.

Wageningen

Rocargo

De afgelopen twee jaar is onder leiding van prof. Wijffels in het universiteitslaboratorium in Wageningen onderzoek gedaan om te bepalen welke algen geschikt zijn om op Bonaire te kweken. ,,We hebben daarvoor monsters meegenomen van op Bonaire voorkomende algen. Vervolgens hebben we onderzocht welke algen onder hoge temperaturen snel groeien. We zijn nu bij 45 graden, maar willen graag nog wat hoger, want dan hoeven er minder kosten te worden gemaakt voor koeling. Wij willen het gehele proces zo duurzaam mogelijk maken”, aldus Wijffels.

De in Wageningen bereikte resultaten zijn zo positief dat besloten is het onderzoek naar Bonaire te verplaatsen zodat er onder realistische omstandigheden verder kan worden getest. Een medewerker van de WUR is vooruit gereisd om de komst van de apparatuur voor te bereiden.

Voor deze volgende onderzoeksfase is ongeveer een jaar nodig. Daarna kan het project worden uitgebreid zodat er op wat grotere schaal algen kunnen worden geproduceerd en geoogst. Vervolgens zal de WUR het onderzoek richten op de vraag voor welke toepassingen de op Bonaire te kweken algen zich het best lenen, bijvoorbeeld als grondstof voor diervoeding, cosmetica en/of brandstof.

Blue Destination

De komst van een algenfarm past niet alleen in de ambitie van Bonaire de eerste Blue Destination in de wereld te worden, maar sluit ook naadloos aan bij het streven van het Bestuurscollege op duurzame ontwikkeling gerichte bedrijvigheid te stimuleren waarbij het eiland als kraamkamer dient voor technologische innovaties.

Het door WEB gebouwde en door de WUR in te richten laboratorium zal mogelijk ook gebruikt gaan worden door Stinapa ten behoeve van marine biologisch onderzoek.

Deel dit artikel