Nieuws van Bonaire

Succesvol expertiseprogramma hoogbegaafdheid in februari voor de 4e keer op Bonaire

Kralendijk – Van 13 tot 26 februari is het expertteam hoogbegaafdheid uit Nederland voor de 4e keer op Bonaire. Onder de vlag van de BIG Ideas Foundation bieden zij de succesvolle FamilieXpeditie aan voor begaafde kinderen en hun gezin. 

Heeft uw begaafde kind veel uitdaging nodig en moet u alle zeilen bijzetten om voldoende input te bieden? Wilt u meer grip krijgen op hoe u uw kind de sturing en steun kunt bieden die het nodig heeft zonder in een machtsstrijd te belanden? Dan is de FamilieXpeditie net iets voor u. 

Rocargo

De FamilieXpeditie bestaat uit een combinatie van verrijkingsonderwijs voor kinderen, een inspirerend ouderprogramma voor specifieke opvoedingsvragen en verbindende, inzichtgevende gezinsactiviteiten. Ouders en kinderen ontdekken samen hoe ze hun talenten kunnen inzetten.
Het thema is deze keer ‘Koraalbescherming & -restauratie’. In samenwerking met Stinapa en Reef Renewal verkennen Bonairiaanse en Nederlandse gezinnen de kansen en bedreigingen voor koraalbehoud en hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. Ondertussen ontdekken ze meer over zichzelf en de dynamiek binnen het gezin.

De FamilieXpeditie is van  17- 21 februari 2020 van 07:30 en 13:00 uur en zal op de excursies na, grotendeels plaatsvinden in Bonaire Basics, Kaya Korona 47 Kralendijk. Bonairiaanse deelnemers komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit het BIG Ideas Fund waardoor de kosten aanzienlijk lager uitkomen.

Heeft u interesse? Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Marijke Schekkerman info@familiexpeditie.nl

Naast de FamilieXpeditie biedt  het expertteam in het kader van BIG Giftedness Professional Program, tal van activiteiten aan om kennis van hoogbegaafdheid te verdiepen en te voorzien in de behoeften van hoogbegaafden. Zo zijn er voor leerkrachten en docenten workshops Talent- en persoonlijkheidsontwikkeling van begaafde leerlingen, is er een workshop voor ouders over het opvoeden van begaafde kinderen en zijn er workshops voor begaafde leerlingen zoals ‘Hersenkriebels’ en ‘Op weg naar Liseo’. Interesse? Kijk op de website voor meer informatie http://familiexpeditie.nl/calendar/

Het doel van het expertteam is om bij te dragen aan een goede voedingsbodem voor begaafde kinderen. We zijn zeer verheugd dat de inspanningen van afgelopen jaren ertoe hebben geleid dat een pilot voor een bovenschoolse verrijkingsgroep is gestart, georganiseerd door Stichting Jongeren en Toekomst (Fundashon Hobenan i Futuro) en uitgevoerd door Karin de Leeuw en Manon Meijer.

Deel dit artikel