Nieuws van Bonaire

Eerste sociale huurwoning bestuursakkoord opgeleverd

Kralendijk – Minister Raymond Knops, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft vandaag bij Nieuw-Amsterdam de oplevering van een eerste sociale huurwoning bijgewoond. Daarmee is een begin gemaakt aan de oplossing van het tekort aan sociale huurwoningen op Bonaire. Minister Knops: “Deze eerste woning is het zichtbare resultaat van goede samenwerking op het eiland, waarmee de basis is gelegd voor de verdere sociaal-economische ontwikkeling.” 

Op Bonaire is een groot tekort aan sociale huurwoningen. In het Bestuursakkoord en het Convenant Volkshuisvesting zijn daarom afspraken gemaakt, over de bouw van in totaal 500 nieuwe huurwoningen. De woning die vandaag is opgeleverd, maakt deel uit van een eerste tranche van 76 woningen, die in samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Fundashon Cas Bonairiano (FCB) en het Rijk worden gebouwd.

Het kabinet heeft 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de benodigde infrastructuur rond de huurwoningen, dit bedrag wordt aangevuld met infrastructurele gelden van het OLB. Minister Knops: “Ik kijk uit naar de spoedige oplevering van de overige 424 huizen in de komende jaren. Deze woningen zijn namelijk een enorme stap vooruit, voor de inwoners met een kleine portemonnee.”  

Minister Knops bezoekt deze week de benedenwindse eilanden. Naast de oplevering van deze eerste sociale huurwoning, had hij vanmorgen gesprekken met het Bestuurscollege en de Eilandraad. Vanavond vliegt hij door naar Curaçao, voor het laatste gedeelte van zijn reis. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo