Nieuws van Bonaire

Fundashon Alzheimer Bonaire start nieuw project

Kralendijk – Fundashon Alzheimer Bonaire startte woensdag 8 januari 2020 in samenwerking met speelschool Jiwiri en dagopvang Ka’I” Mimina het project  “Peuters en dementerenden”.

Het doel van dit project is onder andere om deze twee groepen samen te brengen en om te zorgen dat kinderen op jonge leeftijd leren om te gaan met dementerende ouderen. 

Peuters hebben een open blik en veroordelen niet, wat zorgt dat de dementerenden zich fijn voelen. Ook de vreugde die kinderen meenemen en overbrengen is erg belangrijk. 

De activiteiten zullen bestaan uit o.a. het doen van spelletjes, het maken van muziek en zingen. Aangezien de samenleving van Bonaire in de toekomst steeds meer dementerende inwoners zal krijgen is het belangrijk dat de jeugd nu al leert hoe om te gaan met en te praten over dementie. Dit project vindt een keer per twee weken plaats op woensdag. In de toekomst heeft Fundashon Alzheimer de ambitie dit project uit te breiden.

In de bijlage foto van de peuters, hun leidsters, de bezoekers en activiteiten- coördinators van Ka’i Mimina, de vrijwilliger belast met het project en twee bestuursleden van Fundashon Alzheimer Bonaire

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo