Bonaire

Kamerleden bezoeken Kamer van Koophandel Bonaire

Kralendijk, 6 januari 2020 – Afgelopen zaterdag 4 januari is een delegatie Kamerleden, bestaande uit 5 senatoren van de Eerste Kamer, 9 parlementariërs van de Tweede Kamer en twee griffiers te gast geweest bij de Kamer van Koophandel Bonaire (KvK). Huub Groot, voorzitter van de KvK-Bonaire verwelkomde de Kamerleden, waarna hij een beeld schetste van het complexe speelveld waarin Bonaire zich bevindt als eiland.

Huub Groot: ‘Welke gemeente van 20.000 inwoners in Nederland heeft een eigen ziekenhuis, landsgrenzen, Venezuela als buurland, een internationale luchthaven, een vracht- en passagiershaven, een eigen brandweer en een politiekorps? Daarnaast ook een eigen gevangenis, twee bestuurslagen, de dollar als betaalmiddel, een bijzondere staatkundige structuur en een fantastisch beschermd onderwaterpark? Verder meer dan 15 verschillende geloofsopvattingen, meer dan 25 verschillende nationaliteiten, 65 duizend stayover-toeristen en 400.000 cruisetoeristen, een eigen energievoorziening en een olie op- en overslag? Tot slot nog enorme rijkdom en enorme armoede, een eigen mavo, havo, vwo, vmbo en mbo, lokale belastingen alsmede rijksbelastingen, 70% onbebouwd landschap en een lokale overheid die de ene dag met ministeries moet onderhandelen en de andere dag moet beslissen over een vergunning voor plantenpotten van een horecaondernemer?’ Volgens Groot moet het dus alleszins begrijpelijk zijn voor de Kamerleden dat Bonaire ‘een micro-economie met macro uitdagingen’ heeft.  

Verder hield de KvK-voorzitter een vurig pleidooi voor samenwerking: ‘Samen, Europees Nederland en Caribisch Nederland, moeten we de strijd aangaan tegen de armoede en de sociale maatschappelijke achterstand. Samen moeten we werken aan een beter Bonaire. Een Bonaire dat beter in balans is op economisch en sociaal vlak. Een Bonaire waar we samen trots op kunnen zijn. 2020 moet het jaar worden van de resultaten, geen woorden maar daden, uw hulp hebben we daarbij hard nodig.’ Tot slot noemde Huub Groot een drietal randvoorwaarden die zeker de aandacht van de Kamerleden verdienen: 1. Verduurzaming van de energiesector. De komende jaren tarieven subsidiëren en investeren in een duurzame energiesector. 2. Verbindingen tussen de eilanden en op het eiland. Business en toerisme komen nog steeds veel vanuit de omringende eilanden. Transport daartussen is bijzonder kostbaar. 3. De financieringsmogelijkheden op Bonaire zijn beperkt en in het algemeen zeer kostbaar.

De interim-directeur van de KvK-Bonaire, Harrie Schoffelen, benadrukte in zijn presentatie dat wat de KvK doet omschreven staat in een strak wettelijk kader dat 3 duidelijke wettelijke taken omvat, m.n. het beheren van het handelsregister van Bonaire, het vertegenwoordigen van de handel en nijverheid op Bonaire en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Openbaar Lichaam Bonaire op het gebied van handel en nijverheid.

‘De afgelopen jaren is er hard gewerkt om van de KvK een professionele organisatie te maken, die voldoet aan deze wettelijke taken. Zo is het handelsregister in 2011 van een papieren schrift naar een digitaal handelsregistersysteem overgezet. In 2012 zijn er voor het eerst in 25 jaar democratische verkiezingen voor het bestuur geweest en is de KvK van binnenuit verbouwd tot een procesgerichte organisatie waar het klantbelang hoog in het vaandel staat. Pas sinds 2016 is het bestuur langzaamaan in haar rol gekomen als toezichthoudend orgaan, belast met de algemene vertegenwoordiging van de KvK, i.p.v. het regelen van allerlei operationele zaken’, aldus Harrie Schoffelen.

Volgens de interim-directeur is het echter belangrijk om te realiseren dat de KvK op Bonaire anders van aard is dan de Nederlandse KvK, die veel groter is van omvang en dus op een andere manier aangestuurd wordt. Vanwege de Caribische ligging en de nauwe verbondenheid met zowel de Europese als de Noord-Amerikaanse markt is de KvK op Bonaire te beschouwen als een KvK-Plus. Schoffelen voegt daar nog aan toe: ‘De wettelijke taken worden gecombineerd met zaken als het optreden als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de bedrijven en het zorgen voor een verbetering van de gemeenschap, bijvoorbeeld door het uitvoeren en coördineren van concrete projecten die daaraan bijdragen.’

Net als de voorzitter haalde ook de interim-directeur de verschillen aan tussen Europees en Caribisch Nederland: 1. Randvoorwaarden die niet op orde zijn. In Nederland kun je bij één loket terecht voor een adreswijziging. Op Bonaire kost het je 1 à 2 dagen om alle instanties langs te gaan zoals Burgerzaken, KvK en de Belastingdienst en het kost nog geld ook.  2. Er zijn weinig goed georganiseerde organisaties. Door de professionalisering van de KvK de afgelopen jaren wordt de verwachting van zowel de ondernemerswereld als de bevolking van Bonaire steeds groter. Bij gebrek aan aanspreekpunten wordt de KvK steeds vaker aangeschreven of aangesproken, terwijl zij niet per definitie de deskundige is. 3. Weinig samenwerking. Kijken we naar bijvoorbeeld naar de keten van vergunningverlening en het handelsregister, dan zien we dat er van synchronisatie geen sprake is. Debet hieraan is veelal de onwil om samen te werken en elkaars data te koppelen.

Gianni van den Heuvel, beleidsadviseur van de KvK-Bonaire, was belast met de taak om meer inzicht te geven in de concrete activiteiten en projecten van de KvK Bonaire. Aan de hand van prachtige dia- en videobeelden liet mevr. Van den Heuvel zien welke activiteiten de KvK ontplooit om daarmee de nodige veranderingen en innovaties te bewerkstelligen. De KvK biedt economische en gemeenschapsontwikkeling aan d.m.v. trainingen, workshops, opleidingen en informatiesessies. Ook belangenbehartiging is de KvK niet vreemd, zoals bij de situatie die eerder dit jaar in de haven van Kralendijk is ontstaan. Ook toen de Bonaire Tourism Corporation zonder directeur kwam te zitten, kon de KvK een bemiddelende rol spelen.

Om de ontwikkeling van Bonaire in goede banen te leiden voor onze natuur, cultuur en economie, moet er nu al gekeken worden naar de toekomst. Daarom is de KvK in het kader van Blue Destination in 2018 met het project ‘Ondernemerschap op school’ begonnen. In 2019 is dit project uitgebreid naar de MBO. Om startende ondernemers te helpen succesvoller te worden heeft de KvK de projecten KvK Academy en Business Incubator opgezet. Bovendien is de KvK-Bonaire een van de initiatiefnemers van het Blue Destination-concept. Een concept dat voortkomt uit het strategisch toerisme plan en dat de focus legt op het beschermen van de natuur, het ervaren van onze cultuur en het ontwikkelen van een nieuwe economie. 

De delegatie reageerde erg positief op het bezoek en diverse deelnemers reageerden met de opmerking dat ze door de presentatie toch een ander beeld hadden gekregen van het ‘speelveld’ Bonaire en van de rol van de KvK op Bonaire. De deur naar vervolggesprekken is geopend.

Deel dit artikel