Nieuws van Bonaire

In 2020 vergroot Pienter in Taal ook de rekenvaardigheden van leerlingen op Bonaire!

Goed kunnen rekenen is ook voor leerlingen nodig en belangrijk. Dit is handig voor de prestaties van de leerlingen op school, een vervolgstudie, hun later beroep en in de samenleving. Het taalproject Pienter in Taal (PiT), van Stichting Lezen en Schrijven Bonaire, heeft daarom dit nieuwe jaar rekenen en wiskunde toegevoegd aan zijn programma. Op deze manier wil PiT –naast het Nederlands- zijn steentje bijdrage aan het vergroten van goede rekenvaardigheden van leerlingen op Bonaire. 

Op 13 januari 2020 gaan de extra rekenlessen, samen met die van het Nederlands, van start. Ruim 120 leerlingen van groep 8 van basisscholen op Bonaire zullen twee keer per week, totaal 4 uurtjes na school hun Nederlands en rekenvaardigheden verder verbeteren. Dit doen ze onder andere met online taal- en rekenoefeningen van Muiswerk en educatieve activiteiten. Dit extra taal- en rekentraject duurt tot en met december 2020 voor deze groep. Dit wil zeggen dat deze leerlingen (ook) na de grote vakantie een gedeelte van hun eerste leerjaar van vmbo, mavo, havo of vwo, gratis aan hun taal- en rekenvaardigheden verder kunnen werken.  

Kunnen wij op u rekenen?

Eind 2019 zijn er informatieavonden gehouden voor ouders en leerlingen hierover. (zie foto’s) PiT vindt naast goede voorlichting, ouderparticipatie ook van groot belang. Op deze manier helpen wij ouders betrekken bij de taal- en rekenontwikkeling van hun kind(eren). Zij zullen dan concreter het belang krijgen hiervan, krijgen handvaten en kunnen dit verder stimuleren plus ondersteunen. Pienter in Taal is daarom op zoek naar nog meer ouders die vrijwillig willen helpen. Dit kan inhouden om, in verband met beroepsoriëntatie van de leerlingen; een presentatie te doen over uw beroep, helpen begeleiden bij incidentele excursies tot lid worden van de klankbordgroep ouders van PiT. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Paul Ruijs. Ruijs is projectleider van Pienter in Taal en is te bereiken via (+599) 782 4569. Een WhatsApp bericht sturen naar dit mobiele nummer is ook mogelijk. Mailen naar lezenenschrijvenbonaire@gmail.com, behoort ook tot een contactmogelijkheid.  

Pienter in Taal wil onze samenleving allerbeste toewensen voor 2020!

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo