Politiek & Bestuur

Democratische Partij ageert tegen enorme lening voor WEB N.V.

Onder de overeenkomst zou WEB een financiering verwerven van niet minder dan 64 miljoen dollar: bijna 1.5 keer het budget van het OLB. Foto: BES-Reporter

Kralendijk- In een brandbrief aan de plaatsvervangend Rijksvertegenwoordiger, Jan Helmond, eist de Democratische Partij vernietiging van het besluit, genomen door het Bestuurscollege om WEB een lening aan te laten gaan voor het bedrag van 64 miljoen dollars van een consortium aan financiers.

De PDB heeft er grote moeite mee dat een dergelijk groot bedrag wordt geleend door een entiteit die eigendom is van het Openbaar Lichaam, zonder dat de Eilandsraad daarover naar behoren is geconsulteert. Het consortium wordt gevormd door Pensioenfonds Vidanova, de MCB Bonaire en de MCB (Curaçao).

“Op 2 januari jl. heeft de Eilandsraad een brief ontvangen van het Bestuurscollege met onderwerp ‘Ontwikkelingen bij WEB’ met datum 20 december 2019”, zo begint de brief die is ondertekend door de drie eilandsraadsleden van de PDB, Abraham, Pietersz en Hellburg.

De PDB steldt dat de brief vermeldt het Bestuurscollege dat het Water en Energie Bedrijf Bonaire [WEB] een consortium van financiële instellingen heeft benaderd voor een financiering van USD 64 miljoen ten behoeve van investeringen in de elektriciteitsvoorziening op Bonaire.

“Naar vermeld blijkt het consortium bereid te zijn in dit financieringsverzoek te voorzien maar stelt als onderdeel van het overeenkomst voorwaarden hiertoe waarvan enkelen betrekking hebben op de aandeelhouder van WEB, zijnde het Openbaar Lichaam van Bonaire waarbij bepaalde kaders en beperkingen wordt opgelegd ten aanzien van hun bevoegdheden als aandeelhouder.

“Zoals bij u bekend heeft de Eilandsraad een kaderstellende en controlerende functie binnen het OLB”, zo vervolgt de PDB in haar brief aan Helmond. “Deze rol is ook expliciet verankerd in zowel nationale als lokale wet- en regelgeving. Zo is in de wet opgenomen dat het College en diens afzonderlijke leden een informatie plicht hebben jegens de Eilandsraad. Daarbij is expliciet opgenomen dat het College vooraf de Raad informeert indien het betreft het aangaan van privaatrechtelijke handelingen”.

Zorgen over omvang lening

De PDB stelt ook vragen bij de omvang van de lening. Zo wijst zij er op dat d lening niet minder bedraagt dan zo’n 1,5 keer de begroting van het OLB. Daarnaast maakt de PDB zich zorgen over wat de omvang van de lening (en dus de geplande investering, red.) zal betekenen voor het betaalbaar houden van water en electra op het eiland.

Het is overigens de tweede keer dat de PDB zich wendt tot Helmond. Eerder ageerde de partij tegen het negeren van ammendementen die de partij had ingediend, daar waar het ging om de nieuwe huurverordening.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo