Natuur

Nog veel onduidelijk over plan voor ontwikkeling Bolivia-gebied

Kralendijk- Er is (opnieuw) grote onrust onstaan over de plannen voor de ontwikkeling van Bolivia. Hoewel de verkoop van de voormalige plantage eerder van de baan leek, blijkt uit een uitgebreid artikel in de Nederlandse krant trouw, dat de grond toch door voormalig gezaghebber Richard Hart is verkocht aan een projectontwikkelaar.

Tegenstanders wijzen op het feit dat het project te groot zou zijn voor een eiland als Bonaire, terwijl anderen wijzen op de cultuur-historische waarde van het gebied, nog afgezien van de schade die de ontwikkeling van het gebied met zich mee zou brengen.

Inmiddels gaan er stemmen op, die pleiten voor een aankoop van het gebied, zoals eerder werd gedaan met Klein Bonaire, dat daardoor voor ontwikkeling werd gespaard.

Hoewel de commotie enerzijds begrijpelijk is, toont zij anderzijds ook trekken van stemmingmakerij. Zo is bij de lokale overheid nog nauwelijks iets bekend over het project. Daarnaast wijzen gezagdragers op het feit dat, wat voor plannen de ontwikkelaar ook mag hebben, deze moeten passen binnen het goedgekeurde bestemmingsplan voor het eiland.

Vergunningen en bestemmingsplan

Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK), deed recent bij monde van directeur Koninkrijksrelaties, Dirk-Jan Bonnet, een duit in het zakje. “De aanwezige grotten en archeologisch waardevolle aspecten in het gebied zijn als zodanig aangegeven op de plankaart en kennen, naast de planologische regeling voor de bestemming ‘open landschap’, een specifiek beschermingsregime”, schreef Bonnet aan de vereniging van eigenaren die reeds in het gebied wonen. Bonnet wees er in zijn brief ook op dat er nog geen sprake was van een vergunningsaanvraag bij de lokale overheid.

Zoals te doen gebruikelijk, zal een ontwikkelaar goedekeuring moeten ontvangen van de lokale overheid voor het uitvoeren van het project. Daarbij dient, zodra er sprake is van impact op de lokale natuur, ook een Milieu Effect Rapportage (MER) moeten worden overhandigd.

Bonaire.Nu begrijpt van het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam dat zij zich nog beraadt op een officiële reactie op de verkoop van de gronden aan de projectontwikkelaar.

Rocargo
Deel dit artikel