Nieuws van Bonaire

Eerste onderzoek naar spinachtigen op ABC-eilanden in meer dan 100 jaar

Foto: Centruroides testaceus door M. Oversteegen and C. de Haseth

25 nieuwe records en 20 soorten nieuw voor de wetenschap

Kralendijk – Onder leiding van een onderzoeker van de California Academy of Science zijn in 2004-2005 de spinachtigen (Arachnida- zoals spinnen en schorpioenen) op Aruba, Bonaire en Curaçao gecatalogiseerd.  Dit is de eerste studie naar spinachtigen in meer dan 100 jaar.  De onlangs gepubliceerde resultaten in de Caribbean Journal of Science toonde 25 nieuwe soorten, die niet eerder zijn beschreven voor de eilanden, en 20 nieuwe soorten voor de wetenschap. Het begrijpen van de lokale Arachnida-populatie is belangrijk omdat ze een essentieel onderdeel van het ecosysteem vormen, cruciaal voor het behoud van evenwicht door het beheersen van insecten populaties.

Spinachtigen spelen een belangrijke rol binnen de ecosystemen van de ABC-eilanden.  Hoewel ze vaak als een pest worden gezien, zijn deze soorten cruciaal voor het beheersen van insecten populaties.  Ondanks het grote belang van deze soorten, is het verrassend dat er slechts één wetenschappelijke studie uit 1887 was die deze soorten op de ABC-eilanden documenteert, (van Hasselt, 1887).  Sindsdien zijn er verschillende papers geschreven over specifieke soorten, maar er zijn geen studies geweest die de gehele Arachnida-populatie hebben beschreven.

De studie

Voor update van deze studie uit 1887, verzamelde een onderzoeksgroep spinachtigen tijdens 3 maanden (november 2004-januari 2005) op Bonaire en Curaçao. Spinachtigen op Aruba werden verzameld tijdens 2 dagen in oktober 2004. Soorten werden verzameld in een verscheidenheid van verschillende gebieden, waaronder zowel stedelijke als natuurlijke gebieden. Het doel van de studie was om soorten uit verschillende habitats te verzamelen om een gevarieerde representatie van de op de eilanden aanwezige soorten te vangen (bemanningen et al., 2019).

De resultaten

Uiteindelijk werden er meer dan 750 exemplaren verzameld en geïdentificeerd, die leden van de spinachtigen zijn: zoals spinnen, schorpioenen, zweepspinnen en bastaardschorpioenen. Hieronder bevonden zich 1 soort schorpioen, 1 soort zweepspin (tailless whip scorpion), 2 soorten bastaardschorpioenen en 76 soorten spinnen. Van deze soorten, was van 25 niet eerder bekend dat ze aanwezig waren op de ABC eilanden en 20 soorten waren nieuw voor de wetenschap.

In tegenstelling tot Bonaire en Curaçao, die door een diepe oceaangeul van het Zuid-Amerikaanse vasteland zijn gescheiden, is Aruba verbonden met het Zuid-Amerikaanse continent. In feite kunnen planten- en diersoorten op het eiland nauw verbonden zijn met de Zuid-Amerikaanse soorten, omdat wordt aangenomen dat Aruba verbonden was met het vasteland tijdens de laatste glaciale daling van de zeespiegel 19,9 duizend jaar geleden (Stienstra, 1991). Hoewel het moeilijk is conclusies te trekken omdat specimens slechts tijdens 2 dagen werden verzameld op Aruba, vond deze studie niet veel overlap met de soorten die op Curaçao en Bonaire zijn gevonden. Bovendien identificeerden onderzoekers twee soorten die niet eerder waren beschreven. Het is mogelijk, waneer als er meer tijd is om soorten te verzamelen, dat er meer extra exemplaren worden gedocumenteerd die de overlapping met de andere twee eilanden zou vergroten.

Op alle drie de eilanden werden meer exemplaren verzameld in natuurlijke gebieden dan in de stedelijke gebieden. Curaçao had het grootste aantal gedocumenteerde soorten, wat het resultaat zou kunnen zijn dat er gedurende een langere periode en op meer gevarieerde locaties soorten werden verzameld. In het algemeen wordt verwacht dat Curaçao een meer divers ecosysteem zou hebben, omdat het eiland meer gevarieerde vegetatietypen en plantensoorten heeft (De Freitas et al., 2005), samen met grotere hoogteverschillen, meer jaarlijkse regenval en minder aantasting van de habitats dan op Bonaire.

Mogelijk link met slavenhandel 

Rocargo

Het biologisch onderzoeksstation CARMABI op Curaçao ving een bodemjachtspin Australoechemus celer, een soort waarvan eerder alleen bekend was dat deze op de Kaapverdische eilanden voorkwam. De oorsprong van deze soort is onduidelijk. Het kan zijn dat deze spin een inheemse soort vertegenwoordigt die mogelijk lang geleden is geïntroduceerd toen slaven op Kaapverdië werden gehouden voordat ze naar Curaçao werden verscheept. Of andersom: geïntroduceerd op de Kaapverdische eilanden vanuit Curaçao / Zuid-Amerika (Brokken, 2015).

Spinachtigen spelen een zeer belangrijke rol in hun omgeving, en de eerste stap om hun te beschermen is om goed te begrijpen welke soorten op elk eiland aanwezig zijn. Deze studie is een belangrijke start voor het bijwerken van de spinachtigen database, maar er is meer onderzoek nodig om de spinachtigen op elk van de eilanden volledig te beschrijven. Het is interessant welke nieuwe soorten er nog gevonden kunnen worden, en welke verbindingen met andere eilanden kunnen worden gemaakt gezien de rijke geschiedenis van elk eiland.

Meld uw waarnemingen:

Heeft u spinachtigen gezien?

Meld uw waarneming op de website DutchCaribbean.Observation.org

Of download de gratis apps.

Deze gratis website en gratis apps kunnen niet alleen door biologen, maar door alle burgers en toeristen worden gebruikt om dieren en planten te melden en zijn beschikbaar in meer dan 40 talen. Het wordt nu ook vertaald naar Papiaments. Het rapporteren van soorten door lokale gemeenschappen is zeer waardevol voor de natuurbeschermingsorganisatie om meer over de soorten op onze eilanden te leren en ze  te beschermen. Neem voor meer informatie contact op met research@dcnanature.org

Voor meer informatie over spinachtigen:

Contact Sarah Crews screws@calacademy.org

Twitter: @sarahnopidae

Instagram: @cas_arachnerds

website: sarahnopidae.com

Deel dit artikel