Nieuws van Bonaire

Maximum tarieven 2020 voor productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Sint Eustatius vastgesteld

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor de distributie van elektriciteit en drinkwater op Sint Eustatius zoals die gelden vanaf 1 januari 2020. Recentelijk heeft de ACM dit ook gedaan voor Bonaire en Saba. 

De ACM stelt jaarlijks maximumtarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland op basis van de kosten die de producenten en distributeurs maken. Op Sint Eustatius stelt STUCO uiteindelijk de tarieven vast die ze aan hun afnemers in rekening brengen in 2020, rekening houdend met de maxima die de ACM heeft vastgesteld. Verder kan STUCO bij de betrokken ministeries een verzoek doen om subsidie te verlenen op de tarieven die een afnemer betaalt voor het hebben van een aansluiting. In voorgaande jaren is dit steeds gebeurd.

Elektriciteit

Voor Sint Eustatius blijft het maximumgebruikstarief elektriciteit gelijk op ongeveer 0,30 USD/kWh. De bovengrenzen op de vaste tarieven voor het hebben van een elektriciteitsaansluiting dalen met ongeveer 10%. Dat komt met name omdat voor 2020 een toename wordt verwacht in het aantal aansluitingen op Sint Eustatius.

Drinkwater

Het maximumgebruikstarief voor drinkwater daalt van ongeveer 7,87 USD/m3 naar ongeveer 6,63 USD/m3. Dat komt omdat voor 2020 een toename wordt verwacht van de drinkwaterproductie op Sint Eustatius, waardoor de kosten per m3 drinkwater lager uitvallen. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een daling van ongeveer 10-15 USD per maand op de rekening. 

De bovengrens op het vaste tarief voor het hebben van een drinkwateraansluiting stijgt daarentegen met ongeveer 38%. Dat komt met name door stijgende kosten in 2020 en doordat STUCO in recente jaren meer kosten heeft moeten maken dan voorzien. Doordat STUCO subsidie kan aanvragen op dit tarief, zal naar verwachting het werkelijke tarief dat STUCO in rekening brengt lager zijn.

Deel dit artikel