Bonaire

Drie pieren tegelijk aangepakt

De groep zwemmers poseerde blij met de gedeputeerden nadat de gepensioneerden hadden bedankt voor het werk aan de pier.(Foto OLB).   

Kralendijk 2019 – Het Bestuurscollege maakt vaart met het verbeteren van de faciliteiten voor de gebruikers van de pieren in Kralendijk. Besloten is de Nelson Petrus ‘Nello’ Craane pier te verlengen, de visserspier te renoveren en de Chachachapier volledig te vernieuwen. Zowel de scheepvaart als recreanten profiteren van het besluit. Het Bestuurscollege en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat hebben hiervoor gezamenlijk een bedrag van 2,1 miljoen dollar gereserveerd. Alle drie de werken worden in 2020 gerealiseerd. Gedeputeerde van Economische Ontwikkeling Elvis Tjin Asjoe op donderdag 19 december symbolisch het startsein voor de voorbereidingen door het onthullen van een informatiebord.

Nelson Petrus ‘Nello’ Craane pier

De verlenging van het dek van de Nelson Petrus ‘Nello’ Craane pier met 40 meter komt onder meer de veiligheid van en de dienstverlening aan bezoekende schepen ten goede. Bestaande afmeervoorzieningen kunnen beter worden benut, waardoor vrachtschepen optimaal gebruik kunnen maken van hun scheepskranen. Het van en weer aan boord gaan van cruiseschepen zal efficiënter kunnen verlopen. De verlenging van de Zuidpier betekent tevens dat de Middenpier vaker beschikbaar zal zijn voor vrachtschepen. Het werk wordt in de periode mei-juni uitgevoerd, voor de start van het nieuwe cruiseseizoen.

Chachachapier 

De in slechte staat verkerende Chachachapier is aan het einde van zijn levensduur. De pier wordt volledig – dat wil zeggen dek en pijlers – vernieuwd waardoor er, mede door het aanbrengen van een handrail en trap, weer veilig gebruik van kan worden gemaakt voor recreatieve doeleinden door zwemmers en duikers. Het werk krijgt in het voorjaar zijn beslag.

Visserspier

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer capaciteit voor het afmeren van vissersboten wordt de Visserspier met tenminste 20 meter verlengd. Afhankelijk van de definitieve kostenberekeningen kan de verlenging nog groter uitvallen. Met de werkzaamheden wordt aansluitend op het werk aan de Zuidpier en de Chachachapier begonnen.

Uitvoering

Voor de uitvoering is gekozen voor het in waterbouw gespecialiseerde aannemingsbedrijf Krol uit het Friese Akkrum. Voor het projectmanagement wordt een beroep gedaan op Port of Amsterdam International. Beide bedrijven waren ook partner bij de renovatie van pieren in 2018. Bij het werk aan de Chachachapier zal tevens een lokale onderaannemer worden betrokken.

,,Complimenten voor havenmeester Günther Flanegin die scherp in kaart heeft gebracht wat er nodig is om de huidige situatie te verbeteren, zowel uit oogpunt van veiligheid als efficiency. Zijn goede voorwerk heeft het Bestuurscollege geholpen om samen met het ministerie te besluiten het benodigde budget beschikbaar te stellen”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.

,,Dit project en vooral ook de snelheid waarmee het tot stand is gekomen is het resultaat van goed samenspel tussen de diverse geledingen binnen het openbaar lichaam. Net als de andere projecten die het Bestuurscollege sinds zijn aantreden in april in gang heeft gezet laat dit zien dat je door samenwerking veel kunt bereiken om Bonaire beter te maken.

Deel dit artikel