Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege trekt geld uit voor onderzoek sterfte flamingokuikens

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft budget vrijgemaakt om specialistisch onderzoek te laten doen naar de sterfte onder flamingokuikens. Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe heeft samen met directeur Etienne van der Horst van R&O een bezoek gebracht aan de vogelopvang op het terrein van het Mangrove Center om zich te laten informeren over de actuele situatie. Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat er honderden kuikens voortijdig het broedgebied bij de zoutpannen verlaten en gaan rondzwerven. Vogels die uitgeput zijn, maar nog levend worden aangetroffen, worden naar de Bonaire Wild Bird Rehab van Elly Albers gebracht. Veel vondelingen zijn dan al zo verzwakt dat ze helaas alsnog doodgaan. De flamingo’s die het dankzij de goede zorgen van Elly en haar team wel halen worden zodra ze zijn aangesterkt teruggezet in de natuur. 

Waarom de kuikens aan het zwerven slaan is vooralsnog een groot raadsel. ,,Het Bestuurscollege heeft daarom een hulpverzoek bij minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid ingediend om onderzoek te doen. De bedoeling is dat wetenschappers van de Universiteit van Wageningen daarvoor volgend jaar naar Bonaire komen”, aldus Tjin Asjoe. Vooruitlopend daarop heeft het Bestuurscollege een bedrag van 13.000 dollar uitgetrokken om op korte termijn twee vogelexperts uit de regio naar Bonaire te halen die een eerste advies kunnen uitbrengen. ,,De flamingo staat symbool voor de unieke natuur en rust van ons eiland. Ze zijn een belangrijke toeristische trekpleister. En zelf genieten wij er als eilandbewoners ook van te zien hoe gracieus de roze vogels door het water waden op zoek naar voedsel.” 

Er is geen reden te vrezen voor het voortbestaan van de kolonie. ,,Maar wij willen wel weten wat de oorzaak is zodat we eventueel gerichte maatregelen kunnen nemen om dit dierenleed in de toekomst te voorkomen. Ik heb grote bewondering voor Elly Albers en haar team onder wie veel vrijwilligers. Ze doen fantastisch werk dat in het belang is van heel Bonaire. Gelukkig kunnen zij rekenen op de steun van veel donateurs”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo