Nieuws van Bonaire

Maximumtarieven 2020 voor productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire en Saba vastgesteld

Kralendijk – De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor de productie en distributie van elektriciteit op Bonaire en Saba zoals die gelden vanaf 1 januari 2020. Voor Bonaire heeft de ACM dat ook gedaan voor drinkwater.

De ACM stelt jaarlijks maximumtarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland op basis van de kosten die de producenten en distributeurs maken. Deze bedrijven stellen uiteindelijk de tarieven vast die ze aan hun afnemers in rekening brengen in 2020, rekening houdend met de bovengrenzen die de ACM heeft vastgesteld. Verder kunnen de bedrijven bij de betrokken ministeries een verzoek doen om subsidie te verlenen op de tarieven die een afnemer betaalt voor het hebben van een aansluiting. In voorgaande jaren is dit steeds gebeurd.

Het algemene beeld is dat op Bonaire en Saba de maximum-gebruikstarieven (kWh- en m3-tarief) voor elektriciteit en drinkwater per 1 januari 2020 dalen. De bovengrenzen voor de vaste tarieven (voor het hebben van een aansluiting) laten gemiddeld op beide eilanden een lichte stijging zien, met kleine verschillen in de ontwikkeling per aansluitcategorie.

De ACM zal binnenkort ook de maximumtarieven voor Sint Eustatius vaststellen.

Bonaire

Voor Bonaire daalt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van ongeveer 0,27 USD/kWh naar ongeveer 0,22 USD/kWh. De bovengrens voor het pagabon-tarief (prepaid) daalt van ongeveer 0,47 USD/kWh naar ongeveer 0,43 USD/kWh. Deze dalingen hebben vooral te maken met verwachte lagere kosten voor het produceren van elektriciteit. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit een daling van ongeveer 11-13 USD per maand op de elektriciteitsrekening.

Rocargo

Het maximumtarief voor gebruik van drinkwater daalt van ongeveer 4,44 USD/m3 naar ongeveer 3,77 USD/m3. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een daling van ongeveer 5-7 USD per maand op de rekening.

Zowel voor elektriciteit als voor drinkwater zullen de bovengrenzen voor de vaste tarieven (voor het hebben van een aansluiting) licht stijgen, gemiddeld ongeveer met 1,5%. 

Saba

Voor Saba daalt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van ongeveer 0,33 USD/kWh naar ongeveer 0,29 USD/kWh. Dit heeft vooral te maken met verwachte lagere kosten voor het produceren van elektriciteit. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit een daling van ongeveer 7-9 USD per maand op de elektriciteitsrekening.

De bovengrenzen voor de vaste tarieven (voor het hebben van een elektriciteitsaansluiting) stijgen licht, gemiddeld ongeveer met 1,8%.

Deel dit artikel