Nieuws van Bonaire

Dutch Caribbean Nature Alliance bracht werkbezoek aan Nederland

Lid van het Europees Parlement Samira Rafaela en interim-directeur van de Dutch Caribbean Nature Alliance Tadzio Bervoets

Kralendijk – Dutch Caribbean Nature Alliance’s (DCNA) voorzitter Hellen van der Wal en interim-directeur Tadzio Bervoets hebben onlangs een werkbezoek aan Nederland gebracht. Het primaire doel van het bezoek was het bespreken van de weg voorwaarts van de organisatie en te lobbyen voor meer steun voor de natuurbeschermingsorganisaties die DCNA vormen. De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is een non-profit stichting die is opgericht om de natuur op de zes Nederlands Caribische eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten te beschermen en duurzaam natuurbeheer te stimuleren.

Het Nederlands Caribisch eilanden hebben de grootste biodiversiteit in het Koninkrijk der Nederlanden. De verschillende ecosystemen zijn een trekpleister voor toerisme en de belangrijkste bron van inkomsten voor inwoners van de eilanden. De natuur op de eilanden is uniek en belangrijk, maar ook kwetsbaar. Het ontbreken van duurzame financiering, beleidsondersteuning en adequate ruimtelijke ordening vormen de belangrijkste bedreigingen voor de duurzame ontwikkeling van de eilanden.

Er zijn besprekingen gevoerd met het lid van het Europees Parlement Samira Rafaela (D66), de International Union for Conservation of Nature Netherlands (IUCN-NL), Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuurfonds (WWF-NL)en vertegenwoordigers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Er zijn ook gesprekken gevoerd met de Nationale Postcode Loterij, een zeer waardevolle ondersteuner van de Dutch Caribbean Nature Alliance.

Er werd benadrukt dat de parkbeheerorganisaties op alle Caribisch Nederlandse eilanden op de voorgrond staan in de respons op de wereldwijde milieu- en natuur crisis als gevolg van klimaatsverandering. Dit zal extra en significante negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit binnen het koninkrijk. Ondanks dat het Caribisch gebied op de voorgrond van deze crisis staat, worden de natuurparken structureel onvoldoende ondersteund wat betreft financiering en capaciteit.

Het waarborgen van het ambitieuze Nederlands beleid voor Natuur en Biodiversiteit moet worden uitgebreid naar de Caribische delen van het Koninkrijk, vooral gezien de grote biodiversiteit op de Caribische eilanden. Er is een toegenomen behoefte om de grote natuurbeheer en behoud uitdagingen waarmee Caribisch Nederlande eilanden te maken heeft, te richten op en bekend te maken aan beleidsmakers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, met name in Den Haag en in Brussel.

De bescherming en functioneren van de natuur (ecosystemen) in multifunctionele landschappen is van cruciaal belang in hoe kwetsbaar en onderling verbonden Caribische ecosystemen zijn. Voor de kleine eilanden geldt: wat er gebeurt op land heeft invloed is op de mariene habitats . Deze interconnectiviteit moet worden benadrukt, evenals het feit dat dit veel duidelijkere en veel meer een existentiële bedreiging voor ecosystemen op kleine eilanden is dan voor die op het continent.

De Fundacion Parke Nacional Aruba, STINAPA Bonaire, CARMABI Curaçao, STENEPA St. Eustatius, de Saba Conservation Foundation en de Sint Maarten Nature Foundation zijn de leden van de Dutch Caribbean Nature Alliance.

van rechts naar links: Mr. Coenraad Krijger, Directeur IUCN-NL; Hellen van der Wal, voorzitter van de Dutch Caribbean Nature Alliance, Tadzio Bervoets, interim-directeur Dutch Caribbean Nature Alliance
Deel dit artikel