Nieuws van Bonaire

Consumentenbond wil uitleg extreem hoge benzineprijs

Kralendijk – Unkobon wil tekst en uitleg over de extreem hoge benzineprijs op Bonaire. De consumentenbond heeft daarom een brief geschreven aan het Bestuurscollege.

Daarin staat dat de prijzen op Aruba en Curaçao al maanden dalen, maar op Bonaire juist sterk omhoog gaan. Het prijsverschil met Curaçao is inmiddels opgelopen tot ruim 30 procent. Terwijl voor de vaststelling van de prijzen dezelfde inkoopprijzen worden aangehouden.

Aan het Bestuurscollege van Bonaire

Bonaire, 11 december 2019

Open brief betreffende verzoek om uitleg extreem hoge prijs benzine Bonaire

Geacht college,

Al meerdere maanden dalen de prijzen van benzine op Aruba en Curaçao, maar op Bonaire zijn de prijzen sterk omhoog gegaan. In de eerste acht maanden van het jaar vertoonden de benzineprijzen op de drie eilanden ongeveer eenzelfde trend. Vanaf juli is dat anders. Op Bonaire stijgt de prijs van benzine, terwijl die op Aruba en Curaçao daalt. In december is het prijsverschil met Curaçao opgelopen tot bijna 31%.

Unkobon heeft aan Curoil gevraagd om inzicht te geven in de methodes van vaststelling van de brandstofprijzen op de drie eilanden en een verklaring voor de sterk oplopende verschillen tussen Bonaire en de andere eilanden.
In haar reactie heeft Curoil geen antwoord op deze vragen gegeven. Wel heeft het bedrijf aangegeven dat het Bestuurscollege de enige instantie is, die bevoegd is om brandstofprijzen op Bonaire vast te stellen. Curoil heeft aangegeven dat zij haar prijsadvies aan het BC opstelt op basis van de meest recente inkoopprijzen. De grondslag van het prijsadvies is dezelfde als op Curaçao en het advies wordt door een onafhankelijk bureau gecertificeerd.

Op basis van deze reactie is het onbegrijpelijk waarom de consumenten op Bonaire vanaf juli zoveel meer moeten betalen dan consumenten op Curaçao.

Namens de consumenten van Bonaire vraagt Unkobon het Bestuurscollege om inzicht te geven in de grondslagen / de opbouw van de brandstofprijzen op Bonaire en een verklaring te geven voor de sterk oplopende verschillen in benzineprijzen tussen Bonaire en Curaçao.

Tot slot ontvangt Unkobon, met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur BES, graag de prijsadviezen met betrekking tot de maanden mei tot en met december 2019 die Curoil aan het Bestuurscollege heeft gezonden.
Saludos kordial – Met vriendelijke groet – Kind regards

Consumentenbond Unkobon
Eric Booi, Voorzitter


Deel dit artikel