Politiek & Bestuur

Opcenten moeten jaarlijks 750.000 dollar in laatje OLB brengen

Kralendijk- Volgens een persbericht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) moet de verhoging van de eilandelijke opcenten op de Vastgoedbelasting in totaal zo’n driekwart miljoen per jaar extra gaan opbrengen voor het eiland.

Volgens het OLB betalen huiseigenaren nu 0,7% aan het Rijk en 0,105% aan de eilandelijke overheid als het gaat om de vastgoedbelasting. Bij elkaar betalen huiseigenaren tot nog toe 0,805% belasting van de waarde van het huis of gebouw. Na de belastingsverhoging zullen zij 0,91% betalen. Het Openbaar Lichaam merkt overigens op dat inwoners met één huis op Bonaire, deze belasting niet betalen.

“Het Openbaar Lichaam Bonaire denkt dat de belastingverhoging in 2021 ongeveer $ 750.000 oplevert. Deze extra inkomsten gaat het Openbaar Lichaam gebruiken voor economische groei en de ontwikkeling van Bonaire, voor projecten in de sport, landbouw en visserij. Het Bestuurscollege gaat hiervoor in 2020 plannen maken. De Eilandsraad neemt daarna een besluit over de plannen”, aldus het persbericht.

Overigens zullen niet alleen huiseigenaren de effecten voelen van de belastingverhoging. Ook hotels zien zich geconfronteerd met een verhoging van de onroerend goed belasting. Hotels gaan in plaats van 0,46% van de waarde 0,52% betalen.

Niet omonstreden

Hoewel het Openbaar Lichaam met haar persbericht en de rekenvoorbeelden die daarin worden gegeven de ongerustheid over de belastingverhoging weg lijkt te willen nemen, wordt opgemerkt dat de verhoging bepaald niet omonstreden is.

De Bonaire Business and Employers Association (BBE), liet vóór de stemming in de Eilandsraad over de voorgenomen verhoging weten ernstige bedenkingen te hebben. “Deze verhoging heeft een effect op de ‘cost of doing business’  van die ondernemingen waarvoor onroerend goed een essentieel onderdeel is van het bedrijfskapitaal, zoals dat met name in de toeristische sector het geval is” aldus de BBE bij monde van haar voorzitter, Eddy Carrillo.

Ook oppositieleider Clark Abraham van de PDB toonde zich behoorlijk kritisch over de verhoging van de vastgoedbelasting. Abraham zei niet te kunnen begrijpen dat het BC de vastgoedbelasting wilde verhogen op een moment dat er bij het OLB sprake was van nooit eerder vertoonde overschotten op de begroting en een oplopende onderbesteding van beschikbare gelden.

Ook vond de PDB dat door het BC onvoldoende werd aangegeven waar de extra opbrengsten nu precies aan zullen worden besteed.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo