Nieuws van Bonaire

Nationaal beleidsplan dementie voor Bonaire gepresenteerd

Kralendijk – De zorg voor mensen met dementie staat op Bonaire volop in de belangstelling. De afdeling Publieke Gezondheid heeft binnen dit kader het nationaal beleidsplan dementie overhandigd aan gedeputeerde Nina den Heyer en Fundashon Alzheimer. Gezien de toenemende vergrijzing en het stijgende  aantal mensen met dementie biedt dit plan waardevol toekomstperspectief. 

De verwachting is dat wereldwijd 1 op de 5 mensen in de toekomst een vorm van dementie krijgt. Daarvan is de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende. De overheid, zorgverzekeraars en welzijns- en zorgorganisaties zien zich daarom voor een aantal ingewikkelde vraagstukken geplaatst. Hoe organiseren we de zorg voor het toenemend aantal mensen met dementie dat thuis woont bijvoorbeeld? Hoe maken we de samenleving dementievriendelijk? Wat kunnen we doen om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te bevorderen? Thuis, in buurten en wijken, én in organisaties. Er zijn veel mantelzorgers die voor mensen met dementie zorgen. Daardoor kan de opname in een zorginstelling vaak zo lang mogelijk uitgesteld worden. Een belangrijke vraag is hoe deze mantelzorgers in de toekomst te ondersteunen.

Het was van belang om op eilandelijk niveau te erkennen dat dementie steeds meer een probleem vormt op Bonaire. Een probleem waar serieus aandacht voor moest komen in de vorm van beleid. In opdracht van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire en in samenwerking met Fundashon Alzheimer is daarom een nationaal beleidsplan Dementie geschreven. 

Het plan beschrijft naast de achtergrond en feiten over dementie, ook de situatie van dementie op Bonaire. Daarnaast bevat het aanbevelingen voor de ontwikkeling en verbetering van de dementiezorg op Bonaire. Alle betrokken instanties kunnen het plan in de toekomst gebruiken als basis voor verdere ontwikkelingen binnen het thema dementie.

Het plan is gepresenteerd aan de gedeputeerde van Volksgezondheid mevrouw Nina den Heyer en aan Fundashon Alzheimer en haar adviescommissie. Mevrouw Alcira Janga-Jansen, hoofd van de afdeling Publieke Gezondheid, overhandigde aan beide partijen een exemplaar.

Deel dit artikel