Bonaire

Bonairiaanse delegatie positief over concept “Family Justice Center”

De Bonairiaanse delegatie die in Antwerpen deelnam aan de internationale conferentie One Safe Place for Hope and Empowerment (Foto OLB). 

Antwerpen – Een delegatie van het Bestuurscollege en de Eilandsraad heeft in Antwerpen aan de internationale conferentie One Safe Place for Hope and Empowerment deelgenomen. Dat gebeurde op uitnodiging van de European Family Justice Center Alliance (EFJCA).

De Bonairiaanse delegatie bestond uit gedeputeerde Nina den Heyer, de Eilandsraadsleden Daisy Coffie (MPB) en Gerald Silberie (UPB), Inge Berben en Ingrid Sealy van de Directie Samenleving & Zorg en Mariella Djamin van Centrum Jeugd & Gezin. De PDB-fractie was eveneens uitgenodigd, maar heeft de aanvankelijke aanmelding weer ingetrokken.

In Antwerpen zijn zaken besproken die voor de Bonairiaanse situatie zeer belangrijk zijn. De conferentie ging over huiselijk geweld, gendergerelateerde mishandeling en kindermishandeling en uitbuiting. Zaken waarmee Bonaire helaas ook te maken heeft en die om een krachtige aanpak vragen.

In België en elders in Europa zijn goede ervaringen opgedaan met het concept Family Justice Center. In zo’n FJC zijn alle disciplines vertegenwoordigd om slachtoffers bij te staan, van een maatschappelijk werker tot arts en officier van justitie. Het grote voordeel is dat slachtoffers op één locatie terecht kunnen en ook maar één keer hun verhaal hoeven te doen in plaats van allerlei instanties te moeten aflopen waar telkens dezelfde vragen worden gesteld.

De delegatie vindt dat er ook op Bonaire een Family Justice Center moet komen. Onder meer tijdens workshops en trainingen hebben de delegatieleden gehoord hoe je een FJC opzet, hoe je het organiseert, welke instrumenten er nodig zijn en hoe je die in de praktijk inzet. Voor slachtoffers van huiselijk geweld is het een grote vooruitgang als alle hulp die zij nodig hebben op één locatie kan worden verkregen.

De delegatie benadrukt dat alles op alles moet worden gezet om geweld in de huiselijke kring te voorkomen. ,,Maar zo lang het gebeurt is het onze plicht er als bestuurders voor te zorgen dat slachtoffers zo goed mogelijk worden geholpen. Daarom ga ik verkennen hoe wij de komst van een Family Justice Center op ons eiland kunnen realiseren”, aldus gedeputeerde Nina den Heyer.

Deel dit artikel