Nieuws van Bonaire

PCN: ongewijzigde premie en opnieuw indexatie per 1/1/20

Onderschrift bij foto: na een periode van voorbereidingen en een officieel gunningstraject, wordt voor het einde van de maand een start gemaakt met de bouw van het nieuwe PCN pand, naast het bestaande pand aan de Kaya General Carlos Manuel Piar. 

Kralendijk- Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) houdt voor het jaar 2020 de premie gelijk op het niveau van de afgelopen jaren, namelijk op 22% van het inkomen. Daarnaast heeft het bestuur, tijdens de bestuursvergadering van afgelopen week, besloten tot het toekennen van een indexatie van driekwart (0,75) procent. 

Hoewel de indexatie van minder dan een procentpunt bescheiden lijkt, wordt de prijsontwikkeling op de eilanden daarmee toch voor bijna 70% gecompenseerd. Het gewogen gemiddelde van de inflatie op de drie BES-eilanden bedroeg in de afgelopen 12 maanden 1,1%.

Bestuursvoorzitter Harald Linkels zegt blij te zijn met het feit dat het fonds, na een indexatie per 1 januari 2019 aan het begin van 2020 opnieuw kan indexeren. “Het fonds heeft dit jaar een hoge dekkingsgraad weten te realiseren. Daarnaast zijn wij per eind september, na een aantal jaren, uit lange termijn herstel gekomen”. Toch zegt Linkels dat PCN voorzichtig moet blijven. “In de loop van het jaar is de Amerikaanse rente sterk gedaald, en dat heeft ook zijn weerslag op de dekkingsgraad van het fonds”, aldus de PCN Voorzitter. 

Hoewel het fond last had van de dalende rente, zit het mee als het gaat om de beleggingen: Tot en met oktober 2019 werd door PCN een rendement van maar liefst 15% behaald. 

Deel dit artikel