Politiek & Bestuur

BC Bonaire zet vaart achter Governance OverheidsNV’s

Afgelopen week vond in Nederland een eerste overleg plaats tussen gedeputeerde Tjin Asjoe (l), consultant Carla Aalse en kwartiermaakster Nerry Gonzalez. Photo: OLB

Kralendijk/Den Haag –  Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe heeft afgelopen week in Nederland een eerste overleg gevoerd over de verbetering van de Governance bij de overheidsbedrijven op het eiland. Dat gesprek vond plaats met Carla Aalse, die recent onderzoek deed naar de materie, als ook de recent aangestelde ‘Kwartiermaker Deelnemingen’ Nerry Gonzalez. Ook collega-gedeputeerde James Kroon schoof aan bij het overleg.

Onderwerp van het overleg waren de aanbevelingen die het onderzoeksteam in het rapport ‘Naar een actief aandeelhouderschap’ heeft opgenomen. Deze zijn erop gericht de relatie tussen het openbaar lichaam als aandeelhouder en Raden van Commissarissen c.q. directies van de overheidsnv’s in het kader van good governance te optimaliseren. Het onderzoek dat crmLiNK heeft gedaan, vloeit voort uit het Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022 dat een jaar geleden met het Rijk is gesloten.

Gonzalez zal als kwartiermaker nu een stappenplan opstellen voor het uitvoeren van de aanbevelingen. Daarover heeft zij de afgelopen dagen diverse besprekingen gevoerd. Het proces wordt begeleid door een stuurgroep die deze week, onder voorzitterschap van gezaghebber Edison Rijna, voor het eerst bijeen is gekomen.

Deel dit artikel