Bonaire

DCNA conventie 2019: Jeugdparticipatie, natuurbeheer- en wetenschapsorganisaties verenigd in een bruisende bijeenkomst op Bonaire

Kralendijk – De DCNA conventie op Bonaire was afgelopen dagen het decor voor de start van een nieuwe fase voor internationaal natuurbeheer in de Nederlandse Cariben, gericht op de toekomst. Met doorslaand succes zochten natuurbeheer organisaties van de zes eilanden, toonaangevende natuurorganisaties en wetenschappelijke instituties uit Nederland, lokale stakeholders en jeugd natuurambassadeurs elkaar op. Samen sloegen ze de handen ineen voor ‘onze’ natuur, de meest unieke ecosystemen van het Nederlands Koninkrijk.

Samenwerking

De natuurbeheerorganisaties van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Statia gaan steeds meer samenwerken om pragmatische acties gericht op natuurbehoud in de Nederlandse Cariben te realiseren. Deskundigheid werd gedeeld, ervaringen werden uitgewisseld en er is enorm veel van elkaar geleerd. Niet voor niets is dit een van de hoofddoelen van de DCNA: samenwerking stimuleren teneinde de natuur in de Nederlandse Cariben te waarborgen. Steeds vaker wordt geconstateerd dat de problemen die de natuur bedreigen alle eilanden gezamenlijk raken en bovendien met elkaar verbonden zijn: de teloorgang van het koraal, de opwarming van het zeewater, de stijging van de zeespiegel, de erosie op de eilanden, de komst van invasieve exotische soorten, de overlast door loslopend vee, de schade aan de natuur door ongecontroleerd toerisme.

Actie

De lijst van aandachtspunten en risico’s loopt helaas nog wel even door. De uitdagingen die voor ons liggen zijn enorm! Maar tijdens deze conventie is een serieuze basis voor actie gelegd. Alle betrokken partijen hebben hun zinnen gezet op een gezamenlijke aanpak op het gebied van natuurbehoud. Die aanpak heeft meer vorm gekregen door strategische workshops, gegeven door Wereld Natuurfonds (WWF-NL), Vogelbescherming Nederland en de International Union for Conservation of Nature (IUCN- NL), die door alle natuurbeheerorganisaties en het DCNA bestuur zijn bijgewoond. Dit duidt een andere hoofdtaak van de DCNA aan: de parken in contact brengen met internationale stakeholders op het gebied van natuurbescherming en -behoud. Tijdens de Conventie is de Dutch Caribbean Bird Conservation Work Group opgericht. De neuzen staan dezelfde kant op en de taken zijn verdeeld. Voor alle eilanden geldt: investeren in natuur en milieu is geen luxe, maar een cruciale investering in het welzijn van de bewoners en in de toekomst.

Waardevolle natuurlessen voor de jeugd

Tijdens de DCNA conventie was er ook speciaal aandacht voor de jeugd van de 6 Nederlands Caribische eilanden. Van de jeugdnatuurprogramma’s van Fundacion Parke Nacional Aruba, STINAPA Bonaire, CARMABI op Curaçao, Saba Conservation Foundation, Saba Nature Education (SNE) en Sint Maarten Nature Foundation; zijn er per eiland 4 jongeren bij elkaar gekomen. Met grote dank aan de cofinanciering van het Wereld Natuurfonds, de Rabobank en STINAPA was er een weekend lang programma, met overnachtingen, veldexcursies en workshops in het Washington Slagbaai Nationaal Park, speciaal voor deze jongeren georganiseerd. Het was een unieke ervaring waar ze veel hebben ervaren en geleerd over Bonaire’s natuur, koralen, vogels en plastic vervuiling, die ze hun leven lang zal bijblijven. De jonge natuurambassadeurs nemen deze kennis en ervaring mee en gaan op alle 6 de eilanden, met steun van de respectievelijke lokale natuurbeheerorganisaties, hier verder mee aan de slag. Jeugdparticipatie wordt een vast onderdeel van de jaarlijkse DCNA programma voor de zes eilanden. We willen iedereen bedanken die heeft geholpen bij het organiseren van dit geweldige evenement en het Warehouse Bonaire voor de gulle sponsoring met boodschappen.

Workshops biologen

Biologen van lokale natuurorganisaties van alle zes de Nederlands Caribische eilanden hebben uit eerste hand expertise en ervaringen overgedragen gekregen van niemand minder dan koraalrestoratie deskundige Francesca Viridis (Reef Renewal Bonaire), koraalwetenschapper Erik Meesters (Wageningen University & Research), expert van het platform voor waarnemingen Observation.org Hans Verdaat en Arjan de Groene (Wereld Natuurfonds (WWF-NL). De kennis die deze biologen mee terug naar hun eiland nemen is van onschatbare waarde. Verder zijn er belangrijke stappen gezet om de werkrelatie tussen de

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), wetenschappers en lokale actoren te verbeteren. De dag is afgesloten met een druk bezochte openbare lezing over de status van de koraalriffen.

Doorstart DCNA

Na een lastige periode laat DCNA met de nieuwe ontwikkelingen zien dat het een uniek netwerk van toonaangevende en cross-disciplinaire organisaties vormt, en de heroriëntatie op de daadwerkelijke behoeften van de parken ten aanzien van natuurbehoud op de zes eilanden is nu een feit. De komende maanden gaat er keihard gewerkt worden om het actieplan in gang te zetten.

Vervolgstappen DCNA conventie

Eén van de uitkomsten van de DCNA conventie is dat er in concept gezamenlijke statements klaarliggen, die op korte termijn aan de lokale en Nederlandse overheden zullen worden voorgelegd. De statements betreffen de voorwaarden die nodig zijn om op alle zes de eilanden natuurbeheer voor de toekomst veilig te stellen.

DCNA is bereikbaar voor meer informatie via email (research@dcnanature.org) of telefonisch op (+599 717 50 10)

Deel dit artikel