Nieuws van Bonaire

Samenwerking BES(t) 4 kids en MBO Bonaire van start

Kralendijk – Op 8 oktober 2019 hebben MBO Bonaire en BES(t) 4 kids een bijeenkomst georganiseerd voor kinderopvangcentra waarvan medewerkers een opleiding tot (assistent) pedagogisch medewerker volgen. De BBL-opleidingen worden door MBO Bonaire aangeboden op niveau 2, 3 en 4.

Kwalitatief goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich in de kinderopvang veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Het programma BES(t) 4 kids werkt onder meer aan een nieuwe eilandsverordening en eilandsbesluit voor de verbetering van kinderopvang. De kwaliteitseisen waaraan de opvangorganisaties moeten voldoen gaan onder andere over het opleidingsniveau van beroepskrachten. Goede kinderopvang vraagt immers om voldoende gekwalificeerd personeel. Op verzoek van het programma BES(t) 4 kids heeft MBO Bonaire een scholingsadvies opgesteld.

Tijdens de bijeenkomst heeft Liset Keijzer, Unit directeur van MBO Bonaire, de aanwezigen verwelkomd. Omdat een BBL-opleiding naast de reguliere werktijden wordt gevolgd, is het volgens Keijzer een uitdaging voor de medewerkers om de eindstreep te halen. Het is daarom bijzonder waardevol dat er in samenwerking met BES(t) 4 kids naar mogelijkheden is gezocht om de knelpunten en hindernissen in het opleidingstraject op te lossen. 

Zo gaven Tamara Nicolaas, projectleider BES(t) 4 kids Bonaire, en Vanessa Daniel, Teamleider MBO Sector Zorg en Welzijn, informatie over ‘loonverlet’. Middels loonverlet kunnen kinderopvangcentra in aanmerking komen voor vervangingsgeld voor de personeelskosten van medewerkers die deelnemen aan een BBL- opleiding. Op deze manier kan vervanging worden geregeld voor de uren waarop de medewerkers overdag de opleiding bijwonen.  

MBO Bonaire en BES(t) 4 kids uiten hun waardering voor de medewerkers die bezig zijn met de opleiding en zijn blij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de succesvolle afronding van het traject.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo