Nieuws van Bonaire

Cft: Bonaire is op tijd met rapportages

Kralendijk – Sinds het aantreden van een nieuw Bestuurscollege worden voor het eerst sinds tijden de verantwoordingsrapportages weer op tijd ingediend bij het College financieel toezicht BES. Dat bevestigt het Cft in zijn rapportage over het eerste halfjaar van 2019 die vandaag door staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops aan de Tweede Kamer is aangeboden.

,,Het Cft constateert dat in het eerste halfjaar 2019, alle verantwoordingsrapportages tijdig zijn ingediend”, staat daarin te lezen. ,,Het Cft heeft in februari en juni bezoeken gebracht aan Bonaire. Tijdens deze bezoeken heeft het Cft gesproken met de Bestuurscolleges en de Eilandsraden, de gezaghebber, de waarnemend rijksvertegenwoordiger, de programmamanager van het Bestuursakkoord en de directies van een aantal overheidsvennootschappen.”

Tevreden stelt het Cft vast dat het Bestuurscollege het advies ter harte heeft genomen het overschot uit 2018 een goede bestemming te geven. ,,Het OLB heeft dit advies opgevolgd en heeft USD 7,1 miljoen bestemd voor onder meer infrastructuurprojecten en de renovatie van de zuidpier in de haven.”

In het verleden heeft het Cft meermaals gewezen op het belang van good corporate governance bij de overheidsentiteiten. ,,Afgesproken is dat uiterlijk eind 2019 de besturen en raden van commissarissen volledig zijn bemenst, de statuten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en alle jaarrekeningen over het jaar 2018 zijn vastgesteld en bij het Cft ingediend.”

Hoewel het BC onmiddellijk na zijn beëdiging een start heeft gemaakt met het verbeteren van het financieel beheer is dit proces nog niet afgerond. ,,In het Bestuursakkoord zijn meerdere afspraken gemaakt tussen Bonaire en Europees Nederland ter verbetering van het financieel beheer, waaronder het opstellen van een nieuw verbeterplan financieel beheer (verbeterplan 2.0). Tijdens het bezoek van het Cft in juni heeft het openbaar lichaam een concept van dit verbeterplan 2.0 aan het Cft gepresenteerd. De resultaten van dit verbeterplan moeten leiden tot een goedkeurende accountantsverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid bij de jaarrekening 2021.”

In een reactie op de halfjaarrapportage van het Cft zegt gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe: ,,Aan de toon kun je afleiden dat er weer sprake is van een goede samenwerkingsrelatie. Wij hebben sinds april grote stappen vooruit gezet. Zo hebben wij nu de hele begrotingscyclus onder controle. Ons ambtelijk apparaat met de afdeling Financiën voorop heeft er heel hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen.”

,,Maar het Bestuurscollege realiseert zich dat er nog veel te doen is. Niet omdat het Cft en Den Haag dat willen, maar omdat wij als Bestuurscollege niet goed kunnen besturen als we niet kunnen vertrouwen op de financiële administratie. Dat is de reden waarom de uitvoering van verbeterplan 2.0 ons prioriteit heeft, in het belang van Bonaire. Wij kijken uit naar het volgende bezoek van het Cft om te laten zien welke vorderingen wij sinds juni hebben gemaakt”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo