Nieuws van Bonaire

Toespraak gedeputeerde Kroon bij onthulling monument zusters van Roosendaal op 18 oktober 2019

Kralendijk – Wij zijn gisteren samen gekomen om een bijzondere gebeurtenis te herdenken en te vieren. Het betreft het feit dat op 1 oktober 1855 (zo’n 164 jaar geleden) het toenmalige eilandbestuur toestemming heeft gegeven aan de Zusters van Roosendaal om de eerste particuliere school te openen op Bonaire. Een school voor de armen en minderbedeelden zodat ook zij zich konden ontwikkelen en een betere toekomst hebben. Het gaat om een besluit uit die tijd dat wij als eilandbestuur in 2019 natuurlijk blijven steunen, omdat wij als degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een volk ons bewust zijn van de enorme waarde die onderwijs en zorg altijd zullen hebben voor een gemeenschap en voor de mensheid. 

De grote staatsman Nelson Mandela heeft dit in 2013 op treffende wijze naar voren gebracht: ‘Onderwijs is het machtigste wapen dat men kan gebruiken om de wereld te veranderen. Onderwijs is de sleutel om genderongelijkheid weg te werken, armoede te verminderen, een duurzame planeet te creëren, onnodige sterfgevallen en ziektes te voorkomen en vrede te bevorderen.’ 

Dit geldt ook voor ons eiland. Onderwijs heeft een universele en eeuwigdurende waarde. En als wij over onderwijs praten, moet onze aandacht niet alleen naar de fysieke en technische aspecten gaan, zoals grote en luxueuze gebouwen, supersnelle computers en deskundige docenten. Natuurlijk zijn zij heel belangrijk, maar zij zijn niet alles. Wij leven in een gemeenschap samen met andere mensen en alles wat wij doen zal dus impact hebben op de ander en vice versa. Wij zullen ook moeten opvoeden om voornamelijk jongeren – die onze toekomst zijn – te leren hoe naar het leven en naar hun naasten te kijken: hetzij hier op Bonaire of in om het even welke andere plaats waar ze naartoe zijn gegaan om te werken en te leven. De vrede waar Nelson Mandela het over heeft zal slechts komen als wij ook anderen leren respecteren, accepteren en steunen: zeker in een multiculturele gemeenschap zoals de onze met een diversiteit aan normen en waarden. 

Een belangrijke stem heden ten dage voor de zaak van meer menselijkheid en vrede is natuurlijk die van Paus Franciscus. In één van zijn lezingen van maart  2016 legt Paus Franciscus uit dat de mensheid krachtiger wordt als wij onze jongeren, vooral degenen, die ‘moeilijk’ genoemd worden, waarden en hoop geven. In een wereld die toch al zo moeilijk is, zullen onze jongeren positieve begeleiding moeten krijgen van leraren die weten wat school, studie en cultuur werkelijk betekenen. En niet simpelweg technische informatie overdragen. Beter nog, in zekere zin zal ieder van ons als ouders thuis en als leider in sportclubs en sociale organisaties moeten kunnen functioneren als een leraar. Met woorden en met het goede voorbeeld. Op school zullen wij onze jongeren niet alleen technische thema’s moeten aanleren, maar zeker ook positieve levenswaarden en –gewoontes. Leer hen over onze traditionele cultuur en liefde voor de schepping. Een computer is goed, maar wij moeten ook weten hoe met elkaar te leven, elkaar te accepteren en medeleven voor elkaar te voelen. Dat is wat van ons een goede burger maakt, een goed mens!

De Zusters van Roosendaal hebben ons geholpen onze Bonairiaanse gemeenschap op te bouwen: ze hebben de Christelijke boodschap op de meest effectief mogelijke manier gebracht. Namelijk door het goede voorbeeld te geven. Zij hebben ons allen, arm en rijk, geleerd hoe als mens te groeien. De vorming die wij toen kregen was niet om enkel te leren lezen en schrijven, maar ook om God en onze naasten lief te hebben. Om Christus in onze naasten te zien!

De Bonairiaanse bevolking zal altijd dankbaar blijven voor deze bijzonder moedige vrouwen die hier naar toe zijn gereisd, ver van hun huis en familie om ons en onze kinderen te onderwijzen. Velen van hen zijn hier in onze aarde begraven, maar allen zullen in onze harten blijven leven. En daarom wil het eilandbestuur van Bonaire hen met grote dankbaarheid bedanken. Deze rotonde en het monument dat erop staat zullen onze herinnering blijven opfrissen en die van onze toekomstige generaties. Dit monument staat voor het werk dat de Zusters voor Bonaire hebben gedaan, door het volk van Bonaire te dienen, lopend in de voetsporen van Christus.

Wij hebben ervoor gekozen het monument in de kleuren van de Bonairiaanse vlag te schilderen. Wij hopen dat, elke keer als wij naar het monument kijken, de goede werken van de Zusters de Bonairiaanse gemeenschap zullen inspireren om hun eigen bijdrage te leveren en met liefde te werken voor ons geliefd eiland. Tot slot willen wij u allen die hier aanwezigen zijn bedanken, de Zusters die zich extra hebben ingespannen om hier te zijn, alle familieleden van de Zusters en alle andere genodigden. 

Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar de vele mensen die deze onthulling in korte tijd mogelijk hebben gemaakt en die bereid waren om zich daarvoor nog meer in te zetten dan gewoonlijk. Deze mensen zijn:

De personen die onze geschiedenis kennen en daar onderzoek naar gedaan hebben: de heren Valdemar Marcha en Bòi Antoin. Architect Wally Martina van Curacao die dit monument helemaal gratis heeft ontworpen. De medewerkers van de Directie Ruimte en Ontwikkeling, te weten de heren Etienne van der Horst en Eric Soleana. Loeki Nicolaas en Robert Sances van de afdeling Communicatie. Het dynamische team van het departement dat ons dagelijks faciliteert. En ook onze ceremoniemeester de heer Raphael Statie en onze eilandsecretaris mevrouw Nereida Gonzalez.

Deel dit artikel