Nieuws van Bonaire

Bonaire oogst Internationale lof voor Blue Destination concept

Gezaghebber Edison Rijna oogstte tijdens de conferentie ‘From the Poles to the Tropics, OCT’s Blue Landscape’ in Brussel lof met zijn
presentatie van Bonaires Blue Destination-concept.

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna heeft afgelopen woensdag tijdens een door de Association of the Overseas Countries and Territories of the European Union (de OCTA) georganiseerde conferentie ‘From the Poles to the Tropics, OCT’s Blue Landscape’ in Brussel het Blue Destination-concept aan een internationaal gezelschap gepresenteerd.

Hij oogstte er veel lof mee. Rijna en gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe nemen deze week op uitnodiging van de OCTA deel aan een zogeheten Oceans Conference in de Belgische hoofdstad. Bonaire is net als de eveneens vertegenwoordigde zustereilanden Curaçao, Aruba, Sint Eustatius en Saba lid van de OCTA, de organisatie van landen en gebieden overzee die een voormalige kolonie zijn van lidstaten van de Europese Unie.

Bonaire heeft de ambitie de eerste Blue Destination in de wereld te worden, een duurzame samenleving waarin economische welvaart niet het doel is, maar een middel om het welzijn van de bevolking te verhogen en voor toekomstige generaties te behouden. Het verantwoord omgaan met het milieu en natuurlijke rijkdommen is een van de onderdelen. Gezaghebber Rijna vertelde zijn gehoor dat Bonaire een eind op weg is door al heel lang geleden te begrijpen dat het zuinig moet zijn op de leefbaarheid van het eiland.

Zo werden de unieke koraalriffen rond het eiland al in 1979 tot beschermd nationaal park verklaard. Inmiddels draait de economie voor 40% op zonne- en windenergie, wordt er gewerkt aan het verduurzamen van het toerisme, begint het AlgaeParc vorm te krijgen en wordt een verbod op wegwerpplastic voorbereid. De gezaghebber benadrukte het belang van samenwerking tussen de overheid, non-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven. Ook wees hij er op dat het Blue Destination-concept zoals Bonaire dat heeft ontwikkeld naadloos aansluit bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen – de zogeheten sustainable development goals – die de Verenigde Naties hebben vastgesteld en waarvan bijvoorbeeld ook het terugdringen van de armoede deel uitmaakt.

Na afloop van de presentatie kreeg de Bonairiaanse delegatie van alle kanten complimenten voor de voorbeeldrol die Bonaire voor andere overheden vervult door als klein eiland het voortouw te nemen een bijdrage te leveren aan het leefbaar houden van de aarde. Veel aanwezigen maakten duidelijk behoefte te hebben aan meer informatie over de Bonairiaanse aanpak. Zij kregen van gezaghebber Rijna en gedeputeerde Tjin Asjoe niet alleen uitleg, maar ook een uitnodiging om Bonaire te bezoeken en met eigen ogen te zien hoe gewerkt wordt aan het in balans brengen van economische vooruitgang en het behoud van natuur en cultuur.

Deel dit artikel