Nieuws van Bonaire

Rapport van het Nederlands Koninkrijk luidt de noodklok voor behoud van biodiversiteit in de Nederlandse Cariben

Foto – Erik Meesters 

Slechts vier van de twintig biodiversiteit doelstellingen in de Nederlandse Cariben liggen op schema

Kralendijk – Een alarmerende rapport recentelijk uitgegeven door het Nederlands Koninkrijk luidt dat slechts vier van de twintig “Aichi Targets” van de “Convention on Biological Diversity (CBD)” zijn behaald in de Nederlandse Cariben. Dit markeert de toenemende noodzaak voor natuurbeheermaatregelen en actie in het Caribische deel van het Nederlands Koninkrijk. De CBD is een internationaal verdrag onder het milieuprogramma van de Verenigde Naties, dat bedoeld is als internationaal wettelijk kader ter ondersteuning van het beheer en duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen, veiligstellen van het behoud van biodiversiteit van alle deelnemende partijen.  Om dit te bereiken, hebben de deelnemende partijen aan de CBD een aantal doelstellingen, wereldwijd bekend als de “Aichi Targets’ vastgesteld, die duurzaam gebruik en beheer moeten bevorderen. Het Nederlands Koninkrijk licht uit dat van de 20 doelen voor 2020, onder de huidige koers slechts vier doelen binnen de gestelde tijd behaald zullen worden. Deze resultaten onderstrepen de urgentie van noodmaatregelen die door beheersorganisaties evenals overheden getroffen dienen te worden. De “Dutch Caribbean Nature Alliance” (DCNA) benadrukt dat overheidssteun vanuit het Nederlandse Rijk momenteel vooral uitgaat naar Saba, Sint Eustatius en Bonaire, die constitutioneel gezien als bijzondere gemeenten van Nederland aangemerkt worden. Maar de natuur kent geen grenzen en het is daardoor van uiterst belang dat het Nederlands Koninkrijk plannen en projecten met betrekking tot natuurbeheer voor alle zes de Nederlands Caribische eilanden steunt.

Het huidige strategisch plan voor diversiteit is ondertekend door alle deelnemende partijen aan de CBD convention in 2010 en dit plan loopt tot 2020. Het plan benadrukt twintig biodiversiteits ijkpunten (Benchmarks), beter bekend als “Aichi Biodiversity Targets”. Iedere vijf jaar worden alle deelnemende landen, inclusief het Koninkrijk der Nederlanden, gevraagd om hun Nationale rapportage voor de status van deze ijkpunten in te dienen. Het laatste rapport geeft een update voor 2018.

Sinds 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlands uit Nederland; de drie speciale gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius; en de drie autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Als geheel worden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden, of Caribisch Nederland genoemd.

Alarmerende trends

Het meest recente rapporten van het Koninkrijk der Nederlanden, gepubliceerd in April dit jaar, stelt dat ondanks de significante voortgang in het streven naar de Nationale doelen, de doelen voor 2020 niet volledig zullen worden gehaald voor het verstrijken van de termijn. Voor de Nederlandse Cariben zijn de grootste obstakels of bedreigingen voor het behalen van de Aichi Targets onder andere overbegrazing door loslopend vee, invasieve soorten, overbevissing en vervuiling. De bedreigingen maken de eilandelijke habitatten minder veerkrachtig en bestendig tegen klimaatverandering. Het rapport constateert ook dat er niet genoeg wordt gedaan om deze lokale bedreigingen tegen te gaan.

Rocargo

In totaal liggen zestien van de twintig Aichi Targets op schema voor één of meerdere Nederlands Caribische eilanden voor het behalen van de doelen in 2020. Verder is er voor dertien targets vooruitgang zichtbaar, maar voor een aantal eilanden te langzaam om de doelen te behalen. Daarbij zijn de ontwikkelingen voor vijf Aichi Targets in de Nederlandse Cariben zelfs negatief en voor tien doelen is geen verbetering meetbaar. De vijf doelen met een verslechterende trend op meerdere of alle Nederlands Caribische eilanden zijn (5) verlies van natuurlijk habitat, (7) duurzame landbouw, (12) verlagen van het risico op uitstervern, (14) ecosysteem diensten, (15) ecosysteem restoratie en veerkrachtigheid.

Successen

Het rapport benadrukt ook een aantal successen voor de Nederlandse Cariben en vier targets liggen voor een aantal eilanden op schema voor de doelen in 2020. Deze Aichi targets zijn (1) bewustwording en biodiversiteit, (2) de waarde van biodiversiteit geïntegreerd in Nationale en lokale ontwikkeling en strategie en planning voor armoedebestrijding, (8) vermindering van vervuiling en (17) vaststellen van biodiversiteit strategieën en actieplannen. Het rapport reflecteert positief op de publieke bewustwordingscampagnes door de gehele Nederlandse Cariben die het belang van natuurbescherming, vermindering van vervuiling en het aanmoedigen van duurzaam gebruik van grondstoffen onderstreept. De andere drie targets liggen alleen voor de zogenaamde BES-eilanden op schema, respectievelijk Bonaire, St. Eustatius en Saba. 

In veel gevallen ontbreken de lange termijn monitoring data voor veel van de twintig Aichi Targets op ieder van de zes Nederlands Caribische eilanden. Daarvoor is de analyse gedaan op basis van expert kennis, het succes varieerde significant tussen de zes Nederlands Caribische eilanden. Sinds 2010, is op de BES-eilanden een toename in financiële ondersteuning en beheersmaatregelen. Hoewel het niet met zekerheid gezegd kan worden, was dit waarschijnlijk de reden voor de grotere vooruitgang op de BES-eilanden in vergelijking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Urgente oproep voor steun aan alle eilanden

Het CBD rapport benadrukt zowel de successen als het falen van het huidige natuur- en milieubeleid en management in de Nederlandse Cariben. De zes Nederlands Caribische eilanden zijn deel van de bredere biodiversiteit ‘hotspot’ in de Cariben, inclusief vele natuurlijke habitatten als koraalriffen, mangrovebossen, zeegras gebieden, tropische nevel- en regenwouden en grotten met een zeer hoge mate van biodiversiteit (aantal plant- en diersoorten).  Deze eilanden zijn in hoge mate afhankelijk van de gezondheid van deze ecosystemen, zowel op economisch als op sociaal gebied. Voor alle Nederlands Caribische eilanden zal het onmogelijk zijn om de Aichi Targets te halen zonder blijvende steun van lokale beheer groepen, vrijwilligers en  overheidssteun.

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is een non-profit stichting die samenwerkt met toegewijde natuurbeheer organisaties op de zes Nederlands Caribische eilanden, met als doel het beschermen van biodiversiteit en het stimuleren van duurzaam natuurbeheer. Ieder eiland in de Nederlandse Cariben heeft haar eigen unieke habitats, maar staan voor vergelijkbare uitdagingen om deze te beschermen. Klimaatverandering, ontbossing, overbevissing, sargassum toestroom, ongebreidelde bebouwing en groei van toerisme zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.  Samenwerking en het delen van kennis zijn van kritiek belang om inspanningen te laten slagen.

Het volledige rapport van het Koninkrijk der Nederlanden kan gevonden worden op: https://www.dcbd.nl/document/sixth-national-report-kingdom-netherlands  

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo