Nieuws van Bonaire

Eerste zaken behandeld door Medisch Tuchtcollege Caribisch Nederland

KralendijkHet medisch Tuchtcollege Caribisch Nederland (MTCN) heeft deze week de eerste zaken afgerond. Het betrof drie tuchtklachten tegen twee artsen en een tandarts. Een van de klachten is deels gegrond verklaard en een waarschuwing is opgelegd. De twee andere klachten zijn ongegrond verklaard. 

Elke klacht die binnenkomt bij het MTCN wordt beoordeeld door een college bestaande uit een jurist en twee (tand)artsen. De leden worden benoemd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het college toetst of de (tand)arts gewerkt heeft naar de normen van een redelijk handelend arts of tandarts. Hierbij is het uitgangspunt dat de zorgverlener op hetzelfde niveau functioneert als in Europees Nederland. Uiteraard wordt rekening gehouden met eiland-specifieke omstandigheden in de praktijk.

Bij de behandeling van een klacht krijgen zowel de klager als de beklaagde de kans hun standpunt volledig naar voren te brengen. Het tuchtcollege bekijkt of de betreffende kwestie ‘niet goed is gegaan’ of ‘niet goed is gedaan’. Als een zorgverlener verwijtbaar heeft gehandeld wordt een klacht gegrond verklaard. In dat geval kan een waarschuwing, berisping, schorsing of een verbod worden uitgesproken.

De opdracht van het tuchtcollege is het bewaken en bevorderen van de goede gezondheidszorg. Het college kan geen schadevergoedingen toekennen of aansprakelijkheid van een zorgverlener vaststellen. Dat gebeurt via de gewone rechtspraak.

Deel dit artikel