Bonaire

Bonaire ondertekent “Declaration on Oceans”

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe tekende vandaag in Brussel namens Bonaire
de ‘Declaration on Oceans’. Links minister-president van Curaçao Eugene
Rhuggenaath die dit jaar het voorzitterschap van de OCTA bekleedt.

Kralendijk – Bonaire schaart zich achter het internationale beleid om de oceanen te beschermen. Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe heeft daartoe woensdag in Brussel namens het openbaar lichaam Bonaire zijn handtekening gezet onder een zogeheten ‘Declaration on Oceans’.

De ondertekeningsceremonie vormde het slotstuk van een voor Bonaire succesvol verlopen eerste dag van de conferentie ‘From the Poles to the Tropics, OCT’s Blue Landscape’ van de Association of the Overseas Countries and Territories of the European Union (de OCTA) die deze week in de Belgische hoofdstad wordt gehouden.

Het doel van de ‘Declaration on Oceans’ is de internationale gemeenschap te doordringen van de economische en maatschappelijke waarde van de oceanen en de noodzaak deze beter te beschermen. De opgenomen afspraken sluiten goed aan bij het Blue Destination-concept van Bonaire en maatregelen die het openbaar lichaam al heeft genomen of in voorbereiding heeft zoals het verbod op wegwerpplastic. ,,De stappen die wij als Bonaire zetten zijn belangrijk en daar moeten wij vooral mee doorgaan, maar de impact van wat wij als klein eiland op de wereldschaal doen is natuurlijk gering. Verreweg het meeste plastic dat op onze kust aanspoelt is uit andere landen afkomstig. Daarom is het zo goed dat wij vandaag met een groot aantal andere landen gemeenschappelijke afspraken hebben gemaakt om ons gezamenlijk in te zetten voor het gezonder maken van de oceanen”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe nadat hij in zijn functie als ‘territorial authorised officer’ namens het openbaar lichaam Bonaire de ‘Declaration on Oceans’ had ondertekend.

Tot de medeondertekenaars behoorden ook de zustereilanden Curaçao, Aruba, Sint Eustatius en Saba die eveneens met een delegatie aan de conferentie deelnemen.

Deel dit artikel