Nieuws van Bonaire

Aanvraag vergunning APK en buffetvergunning gedurende feestdagen

Kralendijk – De gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire maakt bekend dat verzoeken voor vergunningen of kennisgevingen in het kader van de Algemene Politie Keur en buffetvergunning voor activiteiten in de periode van 20 december 2019 tot en met 12 januari 2020 uiterlijk op 22 november 2019 moeten worden ingediend. 

Rocargo

Alle verzoeken, vergunningen en kennisgevingen worden ingediend en opgehaald bij de afdeling Juridische en Algemene Zaken aan de J.A. Abraham Boulevard 27. Dit betreft onder andere verzoeken voor een vergunning voor het organiseren van een openbare vermakelijkheid, een voor het publiek toegankelijke activiteit en/of het maken van muziek, bijvoorbeeld in geval van optredens van gaita, aguinaldo, barí en tambu groepen. Hieronder vallen ook de verzoeken voor een buffet vergunning.

Geen vergunning wordt verleend voor optredens van muziekgroepen op de navolgende plaatsen;

de gehele Kaya Korona, Ons hoekje te Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia, Hoek Kaya L.D. Gerharts/ Kaya Lib. Simon Bolivar (voorheen Swiss Châlet en Super Corner), de hoek Kaya Grandi en Kaya L. D. Gerharts (Centro), Kaya Noord en Zuid Nikiboko en Kas di Hadrei, (Cosy Corner) aan de Kaya Minguel Pourier. Optredens bij de “kiosk”op de Plaza di Fraternan di Tilburg zijn slechts toegestaan op zondagen, doch niet tijdens uren waarop in de San Bernardo Kerk kerkdiensten worden gehouden.

Minimaal twee dagen voor een optreden dient dit optreden bekend te worden gemaakt aan de verkeersafdeling van het Korps Politie Caribisch Nederland. In geval van een optreden bij de “kiosk” op de Plaza di Fraternan di Tilburg dient dit tenminste een week van tevoren aan de verkeersafdeling van het Korps Politie bekend gemaakt te worden.

De gezaghebber maakt tevens bekend dat voor het verkopen en het afsteken van vuurwerk door bedrijven e.d. op of langs de openbare weg een (vent)vergunning vereist is. Geïnteresseerden dienen een aanvraag hiertoe uiterlijk 22 november 2019 in te dienen bij de afdeling juridische en algemene zaken, aan de J.A. Abraham Blvd # 27. Naast de aanvraag voor deze (vent)vergunning dient conform artikel 3 van het Vuurwerkbesluit Bonaire, activiteiten verbandhoudende met het verkopen, opslaan en vervoeren van vuurwerk gemeld te worden aan het bestuurscollege.

In verband met de kosten voor de schoonmaak dient de verzoeker vooraf contact op te nemen met Selibon N.V. (717-8159). Bij de aanvraag dient een bewijs overgelegd te worden dat de schoonmaakkosten of een waarborgsom zijn voldaan. 

Met deze regeling wordt beoogd vooraf een beeld te krijgen van het aantal te organiseren activiteiten gedurende de periode van 20 december 2019  tot en met 12 januari 2020  in verband met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid.

Voor het aanvragen van de vergunningen dient gebruik gemaakt te worden van een formulier, te verkrijgen bij de afdeling juridische en algemene zaken, gevestigd te J.A. Abraham Blvd # 27 (voorheen Douane kantoor). Personen die vóór  22 november 2019 een verzoek hebben ingediend voor een APK- en/of buffetvergunning moeten deze vergunning uiterlijk 20 december 2019 ophalen bij de afdeling juridische en algemene zaken, aan de J.A. Abraham Blvd # 27. Zonder in het bezit te zijn van een daartoe vereiste vergunning bent u in overtreding. In geval van overtreding wordt er bestuurlijk danwel strafrechtelijk maatregelen getroffen jegens de overtreder.

Na 22 november 2019  worden geen verzoeken voor vergunningen of kennisgevingen voor activiteiten gepland in de periode van 20 december 2019 tot en met 20 januari 2020 in behandeling genomen. 

De Gezaghebber verzoekt een ieder rekening te houden met bovenstaande termijnen en deze in acht te nemen. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling juridische en algemene zaken, telefoonnummer 717 5330, tst. 2130 of tst. 2271. 

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo