Nieuws van Bonaire

De komende DCNA conventie wordt een symposium vóór en door natuurexperts, onderzoekers, beheerders en jongeren

Foto – Jannie Koning

Kralendijk – De komende DCNA conventie vindt dit jaar plaats op Bonaire en staat in het teken van jeugdparticipatie, mariene park beheer, koraal
restoratie, onderzoek en strategisch plannen.

Alle zes de nationaal parkbeheer organisaties uit de Nederlandse Cariben slaan met andere lokale belanghebbenden de handen ineen om samen strategisch beleid op het gebied van natuurbeheer voor de komende jaren aan te scherpen.

De volgende organisaties en personen zijn ook aanwezig bij het symposium: het Wereld Natuurfonds (WWF-NL), Vogelbescherming Nederland, de ‘International Union for Conservation of Nature’ (IUCN-NL), de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), een koraalwetenschapper van Wageningen University & Research en Reef Renewal Foundation Bonaire. Ook is er een publieke lezing over koraalriffen op 28 oktober om 19:30 bij Captain Don’s Hotel.

Samenwerking essentieel

Een gezamenlijke aanpak van eiland-overstijgende uitdagingen op het gebied van natuurbeheer, komt het milieu zonder meer ten goede. De parken staan samen sterker dan ieder voor zich, en genoemde organisaties uit Nederland geven aan de parken nodig te hebben voor het bereiken van hun doelen en het uitvoeren van gezamenlijke plannen ter verbetering van activiteiten op het gebied van natuurbeheer op alle zes eilanden. Het regionale netwerk genaamd Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), heeft samen met de uitgenodigde organisaties als doel om de in de parken aanwezige expertise uit te breiden, te professionaliseren en versterken. Want ook dingen die goed gaan, kunnen en moeten beter in het vooruitzicht van ernstige gevolgen van klimaatverandering. Vele vraagstukken waar alle eilanden mee te maken hebben kunnen beter in gezamenlijkheid worden opgelost. Samen kunnen we namelijk meer bereiken.

Jeugdparticipatie

Rocargo

Natuurbeheer houdt zich op de eerste plaats bezig met het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met het oog op toekomstige generaties. In de komende DCNA conventie, die vanaf nu jaarlijks georganiseerd gaat worden, is speciaal aandacht voor de jeugdnatuurprogramma’s van de zes Nederlands Caribische eilanden. Van de jeugdprogramma’s van Fundacion Parke Nacional Aruba, STINAPA Bonaire, CARMABI op Curaçao, Saba Conservation Foundation, Sint Maarten Nature Foundation en STENAPA op Sint Eustatius; worden er per eiland vier jongeren uitgekozen en bij elkaar gebracht bij de conventie. Met grote dank aan de co-financiering van het Wereld Natuurfonds, de Rabobank en STINAPA is er een weekend lang programma, met overnachtingen, veldexcursies en workshops in het Washington Slagbaai Nationaal Park, speciaal voor deze jongeren georganiseerd. Het zal een unieke ervaring zijn waar ze de mogelijkheid krijgen om veel leren over de natuur op hun respectievelijke eilanden. De jongeren zullen hun programma afronden met een presentatie. Hierin presenteren de jonge natuurambassadeurs zelf hun opgedane kennis en ervaring en hoe zij samen met de lokale organisatie op hun thuiseiland verdere actie in gang willen zetten.

Strategisch plannen

DCNA’s verschillende partners en andere belanghebbenden bij natuurbeheer in de Cariben, hebben veelal overeenkomstige doelen, of doelen die in het verlengde van elkaar liggen. Tijdens verschillende workshops met het thema ‘strategisch plannen’ zal worden gewerkt aan concrete werkplannen en concrete taakverdelingen, waardoor ondersteuning van gerichte natuurbeheer inspanningen over en weer geoptimaliseerd wordt. WWF-NL, Vogelbescherming Nederland, IUCN-NL en DCNA zullen hiervoor samenkomen.

Koraal workshops voor biologen

In het kader van een nog niet gepubliceerde koraal actieplan en de koraalrestoratie werkzaamheden die door de zes Nederlands Caribische eilanden gedaan worden, is er voor de biologen die samenwerken met de parken op de eilanden een speciale dag vol lezingen, workshops en een veldexcursie gepland.

Daarnaast is de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aanwezig en zal een workshop over de komende onderzoeks-ronde geven.

Openbare lezing koraalriffen

Ook voor een ieder die geïnteresseerd en geëngageerd is met de status van de koraalriffen en die graag de regionale experts persoonlijk zouden willen ontmoeten is er een openbare lezing door Dr. Erik Meesters (Wageningen University & Research) op maandag 28 oktober van 19:30 tot 21:00 bij Captain Don’s hotel.

Vier thema’s, één conventie

Deze vier genoemde thema’s vormen de rode draad van de conventie. Met elkaar gaan we de schouders eronder te zetten en wordt deze conventie het startpunt van een nieuwe fase in natuurbeheer op de Cariben.

Deel dit artikel