Bonaire

Bestuurscollege positief over kabinetsvoorstellen toekomstige samenwerking

Het bestuurscollege heeft in een brief aan Staatssecretaris Knops laten weten blij te zijn met voorstellen over een effectievere samenwerking. Foto: BES-Reporter

Kralendijk- Het Bestuurscollege is positief gestemd over de voorstellen van het Nederlandse kabinet om te komen tot een effectievere samenwerking tussen Nederland en het lokale bestuur.

Dat staat in een brief die het BC gisteren (7 oktober) verstuurde aan Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK).

Het Kabinet nam recent een standpunt in naar aanleiding van een rapport de Afdeling advisering van de Raad van State, als ook de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO).

“Allereerst spreken wij onze waardering uit voor de opstellers van zowel de Voorlichting als het IBO-rapport. Beide documenten verraden een scherp inzicht in de huidige samenwerkingsstructuur en hoe deze in de praktijk soms heel goed uitpakt, maar op een aantal vlakken juist onvoldoende productief blijkt. In de analyses van de Raad van State en de Werkgroep IBO – die beide in lijn liggen met die van de Commissie Spies uit 2015 – kunnen wij ons grotendeels vinden”, aldus de brief van het BC.

Deze week vertrekt het bestuurscollege naar Nederland voor een werkbezoek en zal dan ook verder praten over de plannen. Wel wijst het BC Knops op het feit dat ook de Eilandsraad zal moeten worden gehoord, alvorens zij een definitief standpunt in kan nemen.

Het BC benadrukt in haar brief, net als de Staatsecretaris zelf, te geloven dat de kracht ligt in de samewerking tussen het Kabinet en het lokale eilandsbestuur.

Deel dit artikel