Nieuws van Bonaire

UNICEF: teveel onduidelijkheid over welzijn kinderen Caribisch Nederland

UNICEF ziet toegenomen urgentie en daadkracht om kinderrechten op Bonaire, St. Eustatius en Saba te verbeteren. Dat concludeert de kinderrechtenorganisatie na onderzoek op de eilanden, op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Groot aandachtspunt blijft het gebrek aan data. UNICEF pleit al jaren voor het verbeteren van dataverzameling voor doelgerichter beleid om kindermishandeling, armoede en gezondheidsproblemen tegen te gaan.

De situatie van kinderen op de eilanden van Caribisch Nederland is al langer reden tot zorg. In 2013 constateerde UNICEF Nederland grote knelpunten op het vlak van kindermishandeling en huiselijk geweld, armoede, de kwaliteit van onderwijs en gezondheid . Sindsdien heeft de Nederlandse regering verschillende initiatieven ontplooid om de kinderrechten in Caribisch Nederland te versterken. Vergeleken met 2013 zijn er verbeteringen in de zorg voor kinderen, stelden onderzoekers van UNICEF vast. Voorbeelden hiervan zijn het feit dat alle scholen nu aan de basiskwaliteit voldoen, de aandacht voor het armoedevraagstuk, en de investeringen in de kwaliteit van kinderopvang.  

Gebrek aan data over kinderen maakt het echter onmogelijk om te meten welk concreet resultaat deze verbeteringen op het leven van kinderen heeft. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare kinderen, zoals kinderen die opgroeien in gezinnen met alleenstaande moeders met een laag inkomen of in een situatie van huiselijk geweld. Ook zijn er beperkte gegevens over het seksueel en mentaal welzijn van tieners. ‘Zonder goede data over de situatie van deze kinderen kunnen zij gemakkelijk over het hoofd worden gezien bij ontwikkeling van nieuw beleid. Betere dataverzameling op de Nederlandse Cariben zal leiden tot beter beleid met duidelijke impact’, aldus onderzoeksleider La-Toya Charles van UNICEF Nederland.  

Ondanks de behaalde vooruitgang, is er volop aanleiding om de situatie van kinderen op de drie eilanden stevig op de agenda te houden. Zo blijven situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgelijk, en is er nog steeds te weinig aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Er zijn signalen dat jongeren moeite hebben om in het hoger onderwijs een diploma te halen, en te veel kinderen hebben van jongs af aan te kampen met overgewicht.  

Deel dit artikel