Nieuws van Bonaire

Natuur televisie programma over de resultaten van de ‘natuurgelden’ projecten

Kralendijk – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) maakte, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in samenwerking met lokale organisaties, een natuur televisie programma over de resultaten van de ‘natuurgelden’ projecten van de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en St. Eustatius. Het programma over Bonaire’s natuurgelden projecten ging afgelopen maand in première tijdens het bezoek van Minister Schouten en werd uitgezonden op Bonaire.tv. Het programma kan ook bekeken worden op DCNA’s Facebook en YouTube kanalen en zal nogmaals uitgezonden worden op Bonaire.tv op donderdag 10 oktober om 14:30.

Herbebossing, koraalrestauratie en nog veel meer

De resultaten van de Bonairian natuurgelden projecten werden met trots gefilmd door B-onair TV, waar elk van de projectleiders werd geïnterviewd door Julianka Clarenda. Projecten omvatten herbebossing (Echo), Bonaire Caves and Karst Nature Reserve (CARIBSS en WILDCONSCIENCE), ecologisch herstel van Lac Bay (STINAPA Bonaire en Mangrove Maniacs), koraalrestauratie (Reef Renewal Foundation Bonaire), bescherming van broedplaatsen voor zeeschildpadden (Sea Turtle Conservation Bonaire) en een programma voor duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling (POP Bonaire).

De resultaten zijn indrukwekkend. Hoogtepunten zijn 13.000 nieuw geplante inheemse bomen, meer dan 20.000 getransplanteerde koralen, verbeterde watercirculatie in Lac Bay, wandel-, fiets- en autoroutes en nog veel meer.

Deze natuurtelevisieprogramma’s zijn de kroon op de succesvolle samenwerking tussen de Nederlandse en lokale overhead en lokale natuurbeschermingsorganisaties. Laat u inspireren door hun passie voor onze prachtige natuur van Nederlands Caribische eilanden en leer meer hoe u zelf ook kunt helpen. 

Nos ta biba di Naturalesa

Rocargo

“Nos ta biba di Naturalesa” is een overkoepelend project op Bonaire dat is opgezet om informatie over alle andere natuurgelden projecten op Bonaire en andere natuur-/ milieuprojecten of -activiteiten te verstrekken aan de lokale bevolking. Bezoek hun website (https://bibadinaturalesa.com) of volg ze op Facebook voor meer informatie en om op de hoogte te blijven.

Natuurgelden Projecten 

Na de grondwetswijziging in 2010 heeft het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als onderdeel van zijn Natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland, een bedrag van $ 9,8 miljoen gereserveerd voor een periode van vier jaar voor achterstallig onderhoud van natuur. In het bijzonder voor projecten gericht op het behoud van koraal, met name door erosiepreventie, verbetering van het duurzaam gebruik van de natuur en / of verbetering van de synergie tussen natuur, landgebruik (landbouw) en toerisme. Deze fondsen zijn bekend geworden als de “Nature Funds” of “Natuurgelden”.

De financiering werd verstrekt aan de eilandbesturen van Caribisch Nederland. Alleen zij konden projectvoorstellen indienen. De eilandbesturen selecteerden projecten in overleg met natuurorganisaties en/of hun eigen beleidsprioriteiten.

De natuurgelden projecten hadden een trage start, omdat zowel de formulering van voorstellen als het proces van beoordeling, selectie en contractering veel tijd kostte en veel van de oorspronkelijke financieringsvoorstellen niet aan de criteria voldeden en moesten worden aangepast. Desondanks werden tussen oktober 2013 en oktober 2017 in totaal 23 projecten goedgekeurd, 10 op Bonaire, 7 op Saba en 6 op Sint Eustatius. Dit televisieprogramma viert de resultaten van deze projecten, die allemaal op 1 oktober 2019 zijn afgerond.

Bekijk het natuur televisie programma

  • Bonaire.tv (kanal 23 on Flamingo tv and 70 on Telbo)

Donderdag 10 oktober 2019 om 14:30

Of bekijk het natuur televisie programma online:

Deel dit artikel