Nieuws van Bonaire

Staatssecretaris Van Ark bezoekt Bonaire

Kralendijk – Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) brengt van 1 tot 5 oktober een bezoek aan Bonaire. De staatssecretaris gaat onder meer in gesprek met de partijen die deelnemen aan de Centraal Dialoog Bonaire.

Rocargo

Op woensdag 2 oktober heeft Van Ark een ontmoeting met de gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, en spreekt zij met het Bestuurscollege en met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en de Kamer van Koophandel. Donderdag 3 oktober gaat Van Ark in gesprek met de nieuw opgestarte Centraal Dialoog Bonaire, het lokale overlegorgaan waar genoemde partijen aan deelnemen. De Centraal Dialoog voert overleg over onderwerpen die bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire, zoals arbeidsverhoudingen en armoedebestrijding.

Vrijdag 4 oktober staat het bezoek van de staatssecretaris in het teken van de lokale arbeidsmarkt en kinderopvang. Van Ark bezoekt dan samen met gedeputeerde Nina den Heyer het project Krusada, waar mensen onder begeleiding in een veilige, aangepaste omgeving werken. Ook wonen zij die dag een presentatie bij over het op te richten jobcentrum van Bonaire, het ‘Plenchi di Trabou’. En zij bezoeken in het kader van het programma Bes(t) 4 Kids de kinderopvanglocatie ‘Hardin Tia Sus’ in Rincon. Doel van dit meerjarenprogramma is het realiseren van kwalitatief goede en toegankelijke kinder-, voor- en naschoolse opvang in Caribisch Nederland. Op zaterdag 5 oktober vertrekt de delegatie weer naar Europees Nederland.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo