Nutsvoorzieningen

Kamercommissie stelt vragen over riolering Bonaire

Den Haag- De vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wil graag van staatssecretaris Raymond Knops weten hoe het staat met de aanleg en ingebruikname van de riolering op Bonaire. De vragen werden gesteld in het kader van de vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2020

De Kamercommissie wil graag weten hoeveel procent van de huishoudens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is inmiddels aangesloten op het rioolnetwerk.

Rocargo

“Wordt op dit moment nog ongezuiverd rioolwater op open water geloosd en belandt ongezuiverd rioolwater in het grondwater? Zo ja, zijn er plannen om ongezuiverde rioolwaterlozingen te voorkomen en wanneer moeten die zijn uitgevoerd?”, aldus andere vragen van de Commissie aan Knops.

Hoewel op Bonaire het riool inmiddels deels operationeel is, zijn daar nog niet heel veel huishoudens of bedrijven op aangesloten. Op St. Eustatius en Saba is helemaal geen sprake van een riool en in die zin zijn de vragen van de Kamercommissie, die zich naast Bonaire ook richtten op St. Eustatius en Saba, dan ook wat opmerkelijk te noemen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo