Nieuws van Bonaire

Noodbevel overbodig; akkoord bereikt over brandstofvoorziening

Kralendijk – Onder leiding van de Gezaghebber en met ondersteuning van de Taskforce Brandstoffen is afgelopen zaterdag een belangrijk akkoord bereikt over beschikbaarheid van brandstof voor de elektriciteitscentrale. De huidige beschikbare zware stookolie zou op 2 oktober op zijn. Met het bereikte akkoord is een situatie voorkomen dat de Gezaghebber via een noodbevel in moest grijpen om de stroomvoorziening te garanderen.

Een goed functionerend energievoorziening is van groot maatschappelijk en economisch belang voor Bonaire.

Bonaire is voor de stroom en drinkwatervoorziening afhankelijk van Heavy Fuel Oil (HFO) opgeslagen bij Bopec. Eigenaar van deze olie is PDVSA, de staatsolie maatschappij van Venezuela. 

De Amerikaanse overheid heeft sancties opgelegd aan Venezuela en staatsbedrijf PDVSA. Bedrijven zoals Curoil en Contour Global Bonaire die handelen met PDVSA hebben licenties van de Office of Foreign Assets Control (OFAC) nodig om HFO te kopen. Zonder license is levering van HFO niet mogelijk. De licenties zijn door de bedrijven aangevraagd en zijn mede door tussenkomst van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken op 13 september verstrekt. De OFAC licenties maken het de ondernemingen om de bestaande samenwerking te kunnen voortzetten. De licenties kennen ook een aantal voorwaarden waaronder de eis dat opbrengsten uit transacties met PDVSA alleen ten goede mogen komen van Bonaire. OFAC verplichtte hiermee CUROIL, BOPEC en PDVSA om ruim voor 2 oktober een overeenkomst te sluiten.

Partijen hebben op 21 september een akkoord bereikt. In de overeenkomst is ondermeer afgesproken dat alle betalingen naar BOPEC gaan en o.a. voor salarissen en investeringen in het bedrijf worden gebruikt. Hiermee is de continuiteit van bedrijf waar veel Bonairianen werkzaam zijn voorlopig gegarandeerd.

De Gezaghebber zal de uitvoering van de overeenkomst dagelijks monitoren en in de aanloop naar 2 oktober zonodig alsnog een noodmaatregel opleggen.

Er wordt door Bonaire samen met de Taskforce Brandstoffen onder voorzitterschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, volop gewerkt aan een structurele oplossing waarbij twee nieuwe opslagterminals op Bonaire worden gebouwd. 

De Taskforce Brandstoffen is een samenwerkingsverband tussen diensten van het Openbaar lichaam Bonaire en de ministeries van BZK, EZK en IenW.

Deel dit artikel