Nieuws van Bonaire

Geen recht op hogere AOW voor AOV-gerechtigden die van Caribisch naar Europees Nederland verhuizen

Den Haag – Inwoners van Caribisch Nederland met een AOV-uitkering komen na verhuizing naar Europees Nederland niet in aanmerking voor een (hogere) AOW-uitkering.

Dat bevestigt staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark nog eens in een reactie aan een Bonairiaan die de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties per brief aandacht had gevraagd voor de verschillen tussen de ouderdomsregelingen van beide delen van het land nadat zijn klacht door de SZW-unit van de Rijksdienst Caribisch Nederland was afgewezen.

Rocargo

Van Ark gaat in haar brief aan de Kamer uitvoerig in op de AOV-regeling. Zij wijst er op dat er in de aanloop naar de staatkundige hervorming van 2010 bewust voor is gekozen aansluiting te zoeken bij de bestaande regeling van het Nederlandse Antillen. De hoogte van de uitkering is lager, erkent de bewindsvrouw, maar daar staan ook voordelen tegenover.

,,De AOV is een volksverzekering, waarvan de hoogte van de premie en de hoogte van de uitkering zijn gekoppeld aan Caribisch Nederland. Dit sluit een hogere uitkering uit voor uitkeringsgerechtigden die buiten Caribisch Nederland zijn gaan wonen net zoals bij wonen buiten Europees Nederland wel een lagere, maar geen hogere AOW mogelijk is” aldus Van Ark.

Deel dit artikel