Nieuws van Bonaire

Ontwerpbegroting 2020 tijdig aan Eilandsraad aangeboden

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft de ontwerpbegroting 2020 aan de Eilandsraad aangeboden. Deze is 3 september 2019 op de website van het openbaar lichaam gepubliceerd zodat een ieder er kennis van kan nemen.

,,De afdeling Financiën heeft hard gewerkt om de ontwerpbegroting tijdig bij het College financieel toezicht in te dienen en de terug ontvangen aanbevelingen van het Cft te beoordelen en te verwerken. “Het resultaat is dat we de ontwerpbegroting binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan de Eilandsraad hebben aangeboden, zoals we ook doen met alle andere financiële rapportageverplichtingen”, aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

,,De afdeling Financiën heeft daarmee een grote stap vooruit gezet. De afgelopen jaren is er vrijwel geen enkele rapportage op tijd ingediend, tot grote onvrede van het Cft en de Eilandsraad. De afgelopen maanden zijn bergen werk verzet om achterstanden in te halen zodat wij onze wettelijke verplichtingen kunnen nakomen. De volgende stap is de kwaliteit van het proces en de inhoud te verbeteren. Met het Cft is hierover een verbetertraject afgesproken dat ook is vastgelegd in het Bestuursakkoord. Nu we de planning onder controle hebben gaan we hiermee volop aan de slag. Het is geen gemakkelijke opgave, maar de medewerkers zijn zeer gemotiveerd dus ik heb er veel vertrouwen in.”

Betrouwbare cijfers stellen het Bestuurscollege en de Eilandsraad in staat op een verantwoorde wijze besluiten te nemen over noodzakelijke investeringen. ,,Wat wij als nieuw Bestuurscollege anders doen is reserveringen te begroten voor onderhoud. Het is leuk een weg aan te leggen, maar als je vervolgens geen geld hebt voor het onderhoud schiet de samenleving er ook weinig mee op. Het klinkt logisch, maar het gebeurde niet”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.

Van de reactie van het Cft op de ontwerpbegroting is hij niet geschrokken. ,,We weten dat we van ver komen. Ik zie de aanbevelingen van het Cft als gratis advies. Het helpt ons het financieel beheer te verbeteren. Dat is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur dat dit BC nastreeft. Wat het Cft voor het OLB doet, doen de Provincies in Europees Nederland overigens voor de gemeenten aldaar. De Provincies toetsen alle gemeentelijke begrotingen en geven aanbevelingen/adviezen ter verbetering.

1200
Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo