Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege : vrije en kritische pers belangrijk

Kralendijk    Een vrije en kritische pers is belangrijk voor Bonaire. Zo heeft  het bestuurscollege verklaard naar aanleiding  van de Dag van de Pers.  De pers volgt de ontwikkelingen op het eiland en stelt kritische vragen als dat nodig is. Het is van belang dat de pers zaken die het daglicht niet kunnen verdragen aan de kaak stelt en vragen daarover durft te stellen. Dat houdt bestuurders maar ook andere op het eiland aanwezige organen, scherp. Een scherpe en vrije pers  is een van de hoekstenen van onze democratie.

Op Bonaire geldt 1 september als de lokale Dag van de Pers, 3 mei is de internationale dag van de persvrijheid. De pers speelt een hele belangrijke rol bij het informeren van de bevolking. Dat kan gaan over de actualiteit en alledaagse zaken die op het eiland spelen. De media hebben echter ook een belangrijke rol bij het uitdragen van een visie of het uitdragen van het beleid van de overheid.

Recente voorbeelden zijn de implementatie van de nieuwe wegenverkeersverordening, maar ook de oproep via de media om mee te helpen om Bonaire schoon te houden. Onmisbaar en van onschatbare waarde is de rol van de pers op momenten dat er calamiteiten dreigen of daadwerkelijk plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat de bevolking op de hoogte is van de laatste stand van zaken.

Bonaire kent ondanks een relatief kleine bevolking een bijzonder gevarieerd perslandschap. Van oudsher spelen kranten en radiostations een belangrijke rol. In toenemende mate is er ook sprake van lokale televisiestations, terwijl ook online media een steeds grotere rol krijgen in  de informatie- en nieuwsvoorziening.

Iets dat nu gebeurt, kan letterlijk 5 minuten later online staan. Dat levert soms ook nieuwe uitdagingen op. Nieuws dat social media verschijnt en volop wordt gedeeld, is niet altijd accuraat. Juist dat maakt de aanwezigheid van een goede pers, die het kaf van het koren weet te scheiden, belangrijker dan ooit.

Rocargo

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam feliciteert de voltallige pers met de dag waarop het belang van de pers wordt gevierd. Masha pabien!

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo