Nieuws van Bonaire

Expertgroep kijkt naar mogelijkheden vliegverbindingen tussen de eilanden te verbeteren en betaalbaarder te maken

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert op korte termijn de uitkomsten van de verkenning naar de mogelijkheden de vliegverbindingen tussen Bonaire en Curaçao en tussen de Bovenwindse eilanden te verbeteren en tegelijkertijd betaalbaarder te maken.

Onder regie van IenW is een expertgroep connectiviteit aan het werk. ,,Het ministerie verwacht na de zomer de uitkomsten te kunnen presenteren. Deze zullen nader ingaan op de huidige situatie (frequentie, prijs en structurele borging), de publieke en private opties om de verbindingen te verbeteren en de vraag welke rol overheden daarin kunnen spelen”, schrijft staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops vandaag aan de Tweede Kamer.

Op verzoek van IenW heeft de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) eerder dit jaar het onderzoek ‘Connectiviteit Caribisch deel van het Koninkrijk’ uitgevoerd.

,,Het SEO onderzoek en het vervolgproces zijn door IenW toegelicht aan de stuurgroep Caribisch Nederland en via dit gremium blijven het ministerie van BZK en de andere belanghebbende departementen ook aangesloten. Daarnaast worden BZK, de landen en de openbare lichamen bij het onderwerp betrokken via de bijeenkomsten van de expertgroep”, aldus Knops.

Deel dit artikel