Nieuws van Bonaire

BIA directeur Hillen : prioriteit voor wegwerken achterstallig onderhoud

 

Kralendijk – Het ontbreken van een Raad van Commissarissen en de onderbezetting van de directie heeft zijn sporen nagelaten bij Bonaire International Airport, aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

,,Er is veel achterstallig onderhoud dat urgent moet worden aangepakt om te voorkomen dat de luchthaven door de International Civil Aviation Organization (ICAO) op de vingers wordt getikt of zelfs restricties opgelegd krijgt. Gelukkig is er een Raad van Commissarissen met heel veel luchtvaartervaring en hebben we in Jos Hillen een interim-directeur die vaker voor hete vuren heeft gestaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen met de medewerkers van BIA de juiste stappen zetten om zowel de interne organisatie als de luchthaven zelf op orde te brengen.”

Enthousiasme

De op 1 juli aangetreden interim-directeur Hillen heeft zijn eerste bevindingen met gedeputeerde Tjin Asjoe gedeeld en zal ook verslag doen aan de RvC. Dat er sprake is van achterstanden verbaast Hillen niet. ,,De vorige directeur moest het doen zonder rugdekking van een RvC. Aan het enthousiasme van het personeel ligt het niet. Ik kom in de organisatie alleen maar mensen tegen die blij zijn dat het nieuwe Bestuurscollege voortvarend te werk is gegaan.”

Een van de eerste maatregelen die Hillen heeft genomen is het sluiten van een van de twee widebody-platformen waar tot voor kort de toestellen van de KLM en TUI parkeerden. ,,Het fundament onder de toplaag is 15 jaar geleden niet goed aangelegd. Daardoor beweegt de grond.” Widebody-toestellen parkeren totdat deze situatie is hersteld op het platform waar zij vroeger stonden.”

Communicatie

Intussen wordt gewerkt aan een langjarig onderhoudsplan. ,,We brengen in kaart wanneer welk onderhoud moet worden uitgevoerd om aan de internationale normen te voldoen. Vooruitlopend daarop krijgt het widebody-platform nog dit jaar een grote onderhoudsbeurt en nemen we ook de andere platformen en de landingsbaan mee.” Hillen heeft het signaal dat vanuit BIA weinig werd gecommuniceerd met belanghebbenden opgepikt. ,,De vertrekhal wordt op dit moment uitgebreid, maar de eigenaren van de winkels zijn nauwelijks geïnformeerd wat er voor ze gaat veranderen. Ik heb meteen geregeld dat er gebruikersoverleg komt waarbij ook de architect aanwezig is zodat er ideeën kunnen worden uitgewisseld en waar mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de winkeliers. Er zijn meer belangrijke partners zoals Bonhata en de Tourism Corporation Bonaire waarmee ik de contacten wil aanhalen. De luchthaven speelt immers een belangrijke rol bij het uitvoeren van het Strategisch Toerismeplan en het Blue Destination-concept.”

Nieuwe routes

Rocargo

Hillen gaat begin september met deze en andere partijen om tafel. ,,Een van de wensen is het Route Development Fund in ere te herstellen om de komst van nieuwe routes te stimuleren. Bonaire kiest voor een verantwoorde groei van het toerisme. Er is ruimte voor 600 nieuwe hotelkamers. Die moeten natuurlijk wel gevuld worden en daarvoor is voldoende airlift nodig.”

Prioriteit krijgt voorts de ICT-infrastructuur. ,,Mijn voorstel aan de RvC is daar flink in te investeren zodat er een goede geautomatiseerde data-uitwisseling tussen alle stakeholders op de luchthaven mogelijk is met als resultaat ‘een kloppende factuur aan het einde van de afhandeling, zonder onenigheid achteraf tussen betaler en BIA als ontvanger’. We pakken meteen het internet aan: wifi in en rond de terminal is veel te traag. We nemen tevens de website op de schop; die kan veel klantvriendelijker.”

Masterplan

Hillen is door de RvC gevraagd tevens de grondafhandeling onder de loep te nemen. ,,Voor het relatief beperkte aantal vliegtuigen dat Flamingo Airport ontvangt zijn er te veel afhandelaars. Er moeten duidelijke criteria komen waaraan afhandelingsbedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, dienen te voldoen. Ik ga met alle huidige aanbieders in gesprek. Het mag in elk geval nooit meer gebeuren dat passagiers niet kunnen uitstappen omdat de afhandelaar niet over de juiste equipment beschikt. Dat is slecht voor de reputatie van de luchthaven.”

Het ruim tien jaar geleden door Netherlands Airport Consultants (NACO) opgestelde masterplan voor de ontwikkeling van het vliegveld is terug op tafel. ,,De landingsbaan is verbeterd, het luchthaventerrein is vergroot door het plaatsen van hekken en de verkeerstoren en brandweerkazerne zijn verplaatst. Maar er is meer voor nodig om aan de internationale richtlijnen te voldoen. De platformen en de terminal bevinden zich te dichtbij de landingsbaan. Uit oogpunt van veiligheid dient er een zogeheten obstakelvrije zone rond de baan te zijn. Daaraan voldoen we nu niet. Daarom is het van groot belang het masterplan af te ronden.”

Uitdaging

Het masterplan voorziet in nieuwe platforms en een nieuwe terminal. ,,Ik ga met NACO, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere stakeholders in gesprek hoe we de draad weer oppakken. Bij een luchthaven hoort veiligheid op de eerste plaats te staan. Het mag niet zo zijn dat je winst maakt omdat je daarop bezuinigt. De kunst is om aan de eisen te voldoen en toch met een relatief kleine luchthaven een kostendekkende exploitatie te realiseren. Dat wordt nog een forse uitdaging,” aldus interim-directeur Hillen die snel zijn draai heeft gevonden op Bonaire. ,,Er is veel te doen bij BIA. Wat het plezierig maakt is dat het personeel positief naar de toekomst kijkt en er een Bestuurscollege is dat wat wil bereiken. Je merkt aan alles dat er goede dingen staan te gebeuren op het eiland.”

Gedeputeerde Tjin Asjoe: ,,Ik hoor goede geluiden over de aanpak van Hillen, vanuit de BIA-organisatie en van partijen die zakendoen met de luchthaven. Ik begrijp dat ook de airlines blij zijn dat er een nieuwe wind waait. Het vliegveld is de belangrijkste motor van onze economie dus daar moeten we goed voor zorgen.”

Deel dit artikel