Nieuws van Bonaire

Politieonderzoek naar ronselen van stemmen bij verkiezingen Bonaire loopt stuk op zwijgzaamheid van ‘getuigen’

 

Kralendijk – Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar gesjoemel met volmachten bij de jongste eilandsraadsverkiezingen op Bonaire is stukgelopen omdat  ‘getuigen’ er het zwijgen toe deden. Het onderzoek is daardoor beëindigd zonder dat het gelukt is harde bewijzen boven water te krijgen.

Als voorzitter van het hoofdstembureau maakte gezaghebber Edison Rijna in maart bij het OM melding van signalen dat er stemmen zouden zijn geronseld. In opdracht van het OM werd een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door het Korps Politie Caribisch Nederland. De politie heeft meerdere vermoedelijke betrokkenen aan de tand gevoeld, maar die waren niet erg mededeelzaam, zo kan worden opgemaakt uit een toelichting van het OM:

,,Diverse personen werden gehoord. Geconcludeerd kan worden dat er met de nodige terughoudendheid is verklaard. Op basis daarvan kan dan ook niet met zekerheid worden vastgesteld dat er giften of beloften zijn gedaan. Ook het stelselmatig benaderen van personen kon op basis van de verklaringen niet worden vastgesteld. Het strafrechtelijk onderzoek is hiermee afgesloten.”

In de Kieswet en in het Wetboek van Strafrecht zijn verschillende handelingen strafbaar gesteld die met verkiezingen te maken hebben. Zo is het namaken of vervalsen van stembiljetten en volmachten verboden, ook is het verboden een kiezer om te kopen of te dwingen om een volmacht te geven, maar ook het stelselmatig benaderen van personen om hen ertoe te bewegen om hun stempas af te geven (ronselen) is verboden.

Inmiddels heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten het gebruik van onderhandse volmachten bij verkiezingen in Caribisch Nederland aan banden te leggen.

Deel dit artikel