Nieuws van Bonaire

Volledige tekst wegenverkeersverordening beschikbaar

Kralendijk – De volledige tekst van de Wegenverkeersverordening is recent op de site van het openbaar lichaam Bonaire geplaatst. Dit gebeurde nadat aan het licht kwam dat de versie die het OLB op de site had staan onvolledig was.  Het OLB verklaart nadrukkelijk dat in tegenstelling tot berichten in de media, dat er niet opzettelijk artikelen uit de verordening zijn weggelaten.

Intern onderzoek heeft uitgewezen dat nadat de  verordening was afgekondigd  op 21 februari 2019,  door de Griffie van de Eilandsraad een gescand exemplaar is rondgestuurd dat niet volledig was.  Blijkbaar zijn bij het scannen per ongeluk een paar pagina’s niet meegenomen. Die versie is dus ook op de website van het OLB geplaatst. De volledige versie van de verordening was echter op de site van de Eilandsraad en op de site van de Wegenverkeerswet www.verkeerswetbonaire.org te vinden.

Ten overvloede wordt geïnformeerd dat het BC, gelet op de motie van de Eilandsraad  van 26 februari van dit jaar is blijven werken aan de wens van de Eilandsraad om onder andere het percentage van lichtdoorlatendheid te verlagen. Een verzoek voor een aanpassing van de goedgekeurde wegenverkeersverordening van 21 februari van dit jaar zal deze week nog naar de Eilandsraad gaan. Het verzoek houdt onder andere een goedkeuring van 55% lichtdoorlatendheid van de voor – en zijruiten van het motorrijtuig. 

Het BC hoopt dat de Eilandsraad met dit voorstel akkoord gaat zodat de burgers van Bonaire rekening kunnen houden met dit onderdeel van de verordening.

Intussen wordt serieus gewerkt aan de implementatie van de verschillende aspecten van de wegenverkeersverordening. Het BC vraagt de aandacht van alle burgers van Bonaire om rekening te houden met de regels. 1.Het is verboden om een mobiele telefoon of een tablet in de hand te houden terwijl u rijdt. 2. Het is verboden om onder invloed van alcohol te rijden. 3. Bestuurders van scooters, motoren en quads moeten een helm dragen. 4. Kinderen jonger dan 4 jaar moeten in de auto in een kinderzitje. 5. In de auto moeten de chauffeur en de passagiers een gordel om.

Veiligheid in het verkeer moet een belangrijk punt van aandacht zijn voor elke burger die deelneemt in dit verkeer.

Deel dit artikel